Ingezonden persbericht


Persbericht - 3 september 2001

AANBIEDEN PETITIE TEGEN POLITIEREPRESSIE

Woensdag 5 september zullen Genua-demonstranten en sympathisanten een petitie aanbieden, waarmee zij
protesteren tegen de toenemende politierepressie bij demonstraties tijdens topconferenties. Mede met het oog op toekomstige demonstraties zoals die tegen de EU-top in Brussel op 14 december willen zij dit geweld een halt toeroepen.

De petitie zal om 12.15 uur in de Klompézaal van de Tweede Kamer in Den Haag worden aangeboden aan Harry van Bommel (Socialistische Partij, hij was ook zelf in Genua) en Ab Harrewijn (GroenLinks), die allebei
kamervragen hebben gesteld over het politiegeweld in Genua. Na het aanbieden zullen zij reageren. Er zal door demonstranten en sympathisanten van te voren
verzameld worden om 11.45 uur op Het Plein in Den
Haag.

Meer informatie:
T: 06-24521011 (Bart Griffioen)
E: globaliseer_verzet@yahoo.com

VAN GENUA TOT BRUSSEL - STOP DE POLITIEREPRESSIE

Van 19 t/m 21 juli vonden in Genua massale
demonstraties tegen de G8-top plaats. Het antwoord vanuit regeringsleiders op deze demonstraties was
grootschalige repressie. Steeds duidelijker wordt dat door de politie in Genua grove inbreuken zijn gepleegd op democratische rechten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van de grenzen om vreedzame
demonstranten tegen te houden, het grove geweld
tijdens een inval in het mediacentrum van de
demonstranten, het mishandelen van gevangenen in de Bolzaneto-gevangenis ten noorden van Genua en het
doodschieten van de 23-jarige demonstrant Carlo
Giuliani op 20 juli. Het politiegeweld in Genua is onderdeel van een patroon van verharding van repressie tegen demonstraties tijdens topconferenties. Eerder werden in Götenburg al drie demonstranten
neergeschoten. Mede met het oog op toekomstige
demonstraties zoals die tegen de EU-top in Brussel in december zullen we dit geweld een halt toe moeten
roepen.

Ondergetekenden eisen:

1. onmiddellijke vrijlating van iedereen die nog vastzit in Genua in verband met de demonstraties;

2. volledige medewerking van de Italiaanse regering aan het onderzoek dat Amnesty International instelt naar het politiegeweld;

3. openlijke veroordeling door de Nederlandse regering van de schendingen van democratische rechten in Genua.

De petitie is een initiatief van Globaliseer Verzet en is ondertekend door o.a. Aktieblad Ravage, Amsterdam Anders/De Groenen, Kollektief Rampenplan,
Milieudefensie Nijmegen, Delft en Leiden, PRIME,
Socialistische Arbeiders Partij (SAP), ASEED Europe, Offensief, Internationaal Verzet, St. Vredes
Informatie Centrum Groningen, Rood (SP-jongeren),
Karel Glastra van Loon (schrijver), Leon Verdonschot (verslaggever Nieuwe Revu / Presentator Kink FM), Jan Marijnissen (Tweede Kamer SP), de Humanistische
Beweging, Prof. Dr. Freddy Mortier (hoogleraar ethiek Universiteit Gent), XminY Solidariteitsfonds, Kleintje Muurkrant, Speculatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) en de Internationale Socialisten.

Deel: ' Aanbieden petitie tegen politierepressie '
Lees ook