Raad voor het Landelijk Gebied

Aanbieding advies over dierhouderij
Het advies over de toekomst van de dierhouderij in Nederland is gereed en zal op 5 september om 13.30 uur worden aangeboden aan minister Brinkhorst. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst op veehouderijbedrijf Van Adrichem in Schipluiden. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers vanuit de landbouw en de ketenpartijen aanwezig zullen zijn (zie programma aanbieding). De volledige tekst van het advies Voor het kalf verdronken is staat vanaf 6 september op deze website.

Persbijeenkomst
Naar aanleiding van het uitbrengen van het advies over de toekomst van de dierhouderij in Nederland, zal - eveneens op 5 september - een persbijeenkomst plaatsvinden. Deze gaat vooraf aan de aanbieding van het advies aan de minister, en wel van 12.00 tot 13.00 uur (zie programma persbijeenkomst).

Definitief werkprogramma 2001-2002
Na het overleg plaats tussen de raad en de beide bewindslieden in juni
- en de aanvullingen voor 2002 die dat voor het werkprogramma die daarbij werden besproken - is er thans een definitief en geïntegreerd werkprogramma voor de jaren 2001 en 2002.

Overleg met Tweede Kamercommissie
Op 6 september vindt er een verkennend overleg plaats tussen de raad en de Vaste Commissie voor LNV van de Tweede Kamer. Op de agenda staan onder meer de recente adviezen van de raad, de actuele ontwikkelingen op het beleidsterrein en het werkprogramma 2001-2002.

Gezocht: medewerker communicatie
Het secretariaat is op zoek naar een medewerker communicatie (0,5 - 0,6), in eerste instantie nog binnen de rijksdienst maar als dat geen soulaas biedt in de loop van september ook daarbuiten (zie de functiebeschrijving die voor de interne werving wordt gehanteerd).

Recent uitgebrachte adviezen
Het eerste advies van het werkprogramma 2001-2002 dat werd voltooid is Bergen met beleid, signaaladvies over de implementatie van waterberging en waterbuffering in beleid en uitvoeringsplannen. Het advies is op 28 juni in druk verschenen en aan staatssecretaris Faber van LNV toegezonden.
Ook het advies over vestigingsvoorwaarden voor agroconcerns is voltooid en gepubliceerd. Het advies Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri werd op 31 juli aan minister Brinkhorst toegezonden. In dit advies staat de vraag centraal in hoeverre Nederland vestigingsland blijft voor internationale agribusiness. Geconcludeerd wordt onder andere dat behoud van de gunstige positie blijvende investeringen vraagt van zowel de agribusiness zelf als de overheid.

Deel: ' Aanbieding advies over dierhouderij door Brinkhorst '
Lees ook