STICHTING PROMOTIE DEN HAAG

Overhandiging boek tijdens Mesdagkwartier-Lezing

Aanbieding boek over 100 jaar Haagse Vredesconferentie aan de burgemeester van Den Haag in voormalig woonhuis van de organisator van de Conferentie

Op dinsdag 11 mei zal de auteur van The 1899 Hague Peace Conference "The Parliament of Man, The Federation of the World", de heer dr Arthur C. Eyffinger, zijn nieuwe boek presenteren. De uitgever Kluwer Law International zal het eerste exemplaar aanbieden aan de burgemeester van Den Haag, de heer drs W.J. Deetman.

Deze presentatie vindt plaats in een wel zeer passende omgeving, het voormalige woonhuis van de organisator van de Conferentie, de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken De Beaufort. Het adres: Javastraat 26, het inmiddels geheel gerenoveerde voormalige stadhuis van Den Haag.

Mesdagkwartier-Lezing
De presentatie vindt plaats in het kader van de vierde Mesdagkwartier-Lezing. De titel van de lezing door Arthur Eyffinger is .De hele wereld bijeen! De Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899'. De lezing start op 11 mei om 19.30 uur met een informele ontvangst, de presentatie vindt plaats om 20.00 uur en de lezing (met dia's) begint tegen 20.30 uur. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Over het boek
Weinig mensen weten het nog, maar wanneer Den Haag zich anno 1999 presenteert als de Wereldhoofdstad van het Recht, dan gaat dit terug op de Eerste Haagse Vredesconferentie, dit jaar precies een eeuw geleden. Honderd gedelegeerden uit 26 landen bogen zich toen, in een principiële discussie van drie maanden in het idyllische Huis ten Bosch, over urgente vraagstukken van ontwapening, humanitair oorlogsrecht, militaire interventie en vreedzame geschillenbeslechting. Het zijn vraagstukken die juist dezer dagen van een beklemmende actualiteit zijn. Maar de Vredesconferentie was voor Den Haag ook een sociaal evenement zonder weerga: exotische gedelegeerden logeerden in de fameuze hotels Des Indes en De Oude Doelen en reden af en aan over Voorhout en Tournooiveld, op weg naar koninklijke banketten en luisterrijke recepties. Het was de ambiance van de belle époque, die samenviel met de opbloei van de jonge badplaats rond het prestigieuze Kurhaus. Het rijk geïllustreerde boek beschrijft dit evenement in al zijn schakeringen: de acute politieke spanningen en oorlogsdreiging, de bevlogenheid van de vele pacifisten, de frustratie van journalisten, het wantrouwen van socialisten, met prachtige anecdotes over kleurrijke diplomaten.

Over de auteur
Arthur Eyffinger (1947) studeerde Klassieke Letteren in Leiden en promoveerde in 1981 aan de Univeriteit van Amsterdam op een proefschrift over Hugo de Groot. Hij was van 1975 tot 1985 wetenschappelijk medewerker aan het Grotius Instituut van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Van 1985 tot 1988 was hij adjunct-directeur van de Bibliotheek van het Vredespaleis. Sinds 1988 is hij bibliothecaris van het Internationaal Gerechtshof.

Arthur Eyffinger publiceerde veel literair-historische studies op het onderzoeksgebied van de 17e eeuw, in het bijzonder rond Hugo de Groot en Constantijn Huygens, en over de ontwikkeling van het volkenrecht. Hij schreef overzichtsstudies over de geschiedenis van het Vredespaleis (1988) en van het Internationaal Gerechtshof (1996).

Niet voor publicatie:

Voor nadere informatie over de aanbieding van het boek en aanmelding voor de Mesdagkwartier-Lezing belt u met Ellis Kreuwels van de Stichting Promotie Den Haag, telefoon 070 3618847. Voor nadere informatie over het boek belt u met Peter Buschman van Kluwer Law International, telefoon 070 3081541, fax 070 3081515, e-mail Peter.Buschman@kli.wkap.nl

06 mei 99 14:06

Deel: ' Aanbieding boek over 100 jaar Haagse Vredesconferentie '
Lees ook