Gemeente Wassenaar

Aanbieding folder 'met spoed medische hulp nodig'

04-03-2003

Vrijdag 7 maart aanstaande om 16.00 uur zal wethouder drs. Hans Hupkes, van ondermeer gezondheidszorg, de folder Met spoed medische hulp nodig tijdens een informele bijeenkomst in Raadhuis De Paauw presenteren. De folder zal worden aangeboden aan o.a vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, waaronder de SWOW en de WAMIVA die allen hun bijdragen hebben geleverd. Ook de plaatselijke huisartsen, tandartsen en apothekers hebben een belangrijk steentje bijgedragen aan de totstandkoming van de folder.

Het idee om met een dergelijke folder te komen vindt zijn oorspong binnen de informatiebehoefte van maatschappelijke organisaties. Met name ouderen in de Wassenaarse samenleving hebben aangedrongen om informatie hoe te handelen indien met spoed een beroep wordt gedaan op medische hulp buiten de gebruikelijke artsen spreekuren of openingstijden van apotheken. Voorts is gebleken dat vele andere Wassenaarse inwoners niet of nauwelijks weten hoe te handelen als dringend een huisarts, tandarts of apotheek nodig is. De folder is een belangrijk stukje informatie in het kader van de eerste lijnsgezondheidszorg en is bedoeld om in een oogopslag te zien, hoe te handelen indien een beroep wordt gedaan op medische hulp die niet kan wachten tot de volgende dag.

Wassenaar zit binnen de regio Den Haag, in een samenwerkingsverband met de Stichting Mobile Artsen Service Haaglanden, kortweg SMASH genoemd. SMASH is de onmisbare schakel in dit proces van spoed en medische hulpverlening. Deze week is bij alle Wassenaarse inwoners de folder in de brievenbus bezorgd.

Deel: ' Aanbieding folder 'met spoed medische hulp nodig' in Wassenaar '
Lees ook