Gemeente Weert

22 augustus 2001
AANBIEDING VAN "INVENTARISSEN VAN DE ARCHIEVEN VAN HET DEKENAAT WEERT AAN DE BISSCHOP VAN ROERMOND

De gemeentearchivaris van Weert, drs. J. Wassink, biedt op woensdag 5 september a.s. bisschop mgr. F. Wiertz het eerste exemplaar aan van het boekwerk "Inventarissen van de archieven van het dekenaat Weert en van de oudere parochies in het (voormalige) dekenaat, deel 2" De inventarissen zijn samengesteld door C.H.J. Tubée, van het gemeentearchief Weert. Het boekwerk is deel 5 van de Inventarisreeks van het gemeentearchief Weert.

Het omvangrijke werk telt 204 pagina's en geeft een systematische beschrijving van brieven, akten, dossiers en registers die de archieven vormen van de oude parochies H. Antonius Abt te Ell, H. Severinus te Grathem, H. Jacobus de Meerdere te Hunsel en H. Margarita te Ittervoort. In de uitgave zijn bovendien aanvullingen opgenomen op inventarissen die al in 1997 in deel 4 van de inventarisreeks van het gemeentearchief Weert zijn verschenen. Het gaat hierbij om aanvullingen op de archieven van het dekenaat Weert en van de parochies St. Martinus te Weert, St. Lambertus te Nederweert, St. Willibrordus te Stramproy, St Barbara te Leveroy en St. Barbara te Tungelroy.

Geschiedenisbron
Historische overzichten van de parochies vinden we in de inleidingen van de inventarissen. Het boekwerk wordt afgesloten met een index op persoonsnamen. De archieven vormen een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van Midden-Limburg. Met name voor genealogische onderzoekers zijn de oude doop-, trouw- en begraafboeken van belang. De archieven verschaffen onder andere informatie over broederschappen, kerkelijke bezittingen, katholieke scholen en armbesturen. We treffen er veel testamenten in aan van parochianen. Ook vreemde bescheiden, die men niet direct verwacht in kerkelijke archieven, werden aangetroffen. Zo bevinden zich in het archief van de parochie Ittervoort recepten voor genezing van dieren.

Parochiearchieven uit de streek
De parochies Ell, Grathem, Hunsel en Ittervoort behoorden vóór de oprichting van het dekenaat Thorn in 1956 tot het dekenaat Weert. In 1998 werden de oude archieven van deze parochies, na bemiddeling van de archivaris van het bisdom Roermond, door het gemeentearchief Weert in bewaring genomen. In het kader van de streekfunctie voor het gemeentearchief Weert waren eerder de oude parochiearchieven uit de gemeenten Weert en Nederweert naar het gemeentearchief overgebracht. De uitgave van de inventarissen is betaald door het bisdom Roermond.

Cultureel erfgoed
In het kader van het behoud van het cultureel erfgoed adviseert het bisdom Roermond parochies het oudste deel van hun parochie-archief in bewaring te geven bij een van de acht Limburgse stadsarchieven. Naast Weert zijn dat: Roermond, Venray, Venlo, Sittard-Geleen-Born, Heerlen, Kerkrade en Maastricht of bij het Rijksarchief Limburg in Maastricht. Het bisdom bemiddelt bij het veilig stellen van de archieven en is in dit verband zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente Weert.

Inzage
Stukken die ouder zijn dan vijftig jaar kunnen door iedereen kosteloos in de studiezaal van het gemeentearchief Weert worden geraadpleegd. Voor inzage van archiefstukken die jonger zijn dan vijftig jaar, heeft men de schriftelijke toestemming van de betreffende bruikleengever nodig. Het gemeentearchief Weert is gevestigd in stadhuis van Weert (kamer 104), Beekstraat 54. Tel. (0495) 575 362. De openingstijden van het gemeentearchief zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.15 uur en van 13.30 - 17.00 uur. Medewerkers van het gemeentearchief zijn aanwezig om de bezoekers te adviseren bij hun onderzoek.

Te koop
Het bisdom Roermond heeft de drukkosten van de nieuwe bundel archiefinventarissen voor zijn rekening genomen. Het boekwerk is vanaf 6 september voor 30,- ( 13,61) te koop bij het gemeentearchief Weert en bij Willems Lezen & Schrijven, Markt 11 te Weert. Alle delen van de inventarisreeks van het gemeentearchief zijn ook te koop op de open dag van het archief op zondag 9 september van 11.00 - 17.00 uur.

Aanbieding
Het eerste exemplaar wordt op 5 september om 10.30 uur aan de bisschop aangeboden in het Bisschopshuis, Paradisstraat 10 te Roermond.

Deel: ' Aanbieding "Inventarissen van archieven van dekenaat Weert' '
Lees ook