Ingezonden persbericht


Bericht voor de Pers

Betreft: Aanbieding petitie stichting Slachtoffers van Geweld op dinsdag 28 mei a.s. tussen 13.30-14.00 uur, aan Vaste Commissie v. Justitie v.d. Tweede Kamer.

Geachte meneer, mevrouw,

Op dinsdag 28 mei a.s. wil de stichting Slachtoffers van Geweld (SvG) een petitie aanbieden aan de Vaste Commissie v. Justitie. Het is, op het moment van het schrijven van dit persbericht, nog niet duidelijk, of de commissie de petitie a.s. dinsdag in ontvangst zal nemen; de nieuwe commissie zal op 23 mei geïnstalleerd worden. Wij willen echter niet wachten en juíst in deze maand, de maand waarin Pim Fortuyn is vermoord, de petitie aanbieden. Veel "dingen" ebben weer weg naarmate de tijd verstrijkt. En dan kun je beter maar het ijzer smeden, als het heet is. Misschien vinden we nù wel gehoor. Hierbij gaat het uiteraard niet alleen om de vreselijk laffe moord op Fortuyn, maar ook om al die andere "namen", mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Reeds in april van dit jaar hadden we de commissie benaderd m.b.t. het aanbieden van onze petitie in oktober van dit jaar. Vanwege de moord op Fortuyn willen we nu (28 mei) één punt van de 1-oktober-petitie eruit lichten en onder de (politieke) aandacht brengen.

(De SvG is in 1993 opgericht. In 1993 en in 1997 hebben we ook petities aangeboden. Daarbij waren destijds ook scholieren aanwezig uit Den Haag. Bij één van die petitie-aanbiedingen, in '97, liep dhr. Dijkstal geïrriteerd weg, "omdat hij nog meer te doen had". We hebben nooit reakties gekregen van de kant van de politiek. Politieke onwil ten aanzien van onze eisen/punten en gewoon geen interesse. Vanaf 1997 is de stichting slapende gehouden. In de herfst van 2001 is de stichting weer aktief geworden met een nieuw bestuur en nieuwe akties).

Wij hopen, dat u aandacht wilt schenken aan het aanbieden van onze petitie a.s. dinsdag. Bij vorige petities was meestal ook schooljeugd aanwezig, maar we weten niet, of dit op korte termijn nu ook zal lukken. Ons (zelf slachtoffers van geweld) maakt het eigenlijk niet veel uit. Het gaat om de inhoud van de petitie, die gevolgd moet worden door daden.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Tjerk Bakker (voorz.)

Stichting Slachtoffers van Geweld
Postbus 61009
2506 AA Den Haag
tel./ fax: 070.3617478
email: slachtoffersvangeweld@wanadoo.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanbieding petitie stichting Slachtoffers van Geweld aan Vaste Commi.. '
Lees ook