Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanbieding rapport Commissie Docters van Leeuwen

Op 6 september 2001 zal de Commissie ICT en Overheid haar advies uitbrengen aan de ministers De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid. De commissie, onder voorzitterschap van de heer mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, werd in februari van dit jaar ingesteld om na te denken over de invloed van ICT-ontwikkelingen, in combinatie met internationalisering, op de positie, rol en institutionele structuur van de Nederlandse overheidsorganisatie.

Deel: ' Aanbieding rapport Commissie ICT en Overheid '
Lees ook