MINVENW

Nummer: 5845
25 augustus 1999

Persberichten '99
AANDACHT SPOORVEILIGHEID BLIJFT NODIG

Het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal gewonden als gevolg van ongevallen op overwegen is sinds 1991 afgenomen. De gevaarlijkste overwegen zijn opgeheven. Daarnaast zijn veel overwegen, die met knipperlichten waren beveiligd, nu voorzien van spoorbomen. Het wordt echter steeds drukker op het spoor. Daarom stelt minister Netelenbos nieuwe eisen op het gebied van spoorwegveiligheid. Dit staat in de Kadernota Railveiligheid, die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vervoersbedrijven (NS-Reizigers, NS-Cargo) en taakorganisaties (Railned, NS-Railinfrabeheer en NS-Verkeersleiding) krijgen te maken met aangescherpte opleidings- en exameneisen. Ook worden maatregelen verlangd om de veiligheid van het spoorwegpersoneel te verbeteren en worden de bedrijven aangezet om systemen te ontwikkelen op het gebied van integrale veiligheidszorg.
Gedragsbeïnvloeding is volgens de minister een belangrijk instrument om de veiligheid te verbeteren. Veel ongelukken, bijvoorbeeld op overwegen, gebeuren omdat men willens en wetens de signalen van een naderende trein negeert. Vervoersbedrijven moeten dan ook meer aandacht schenken aan verkeersveilig gedrag op overwegen, veilig in- en uitstappen op stations en aan de toegankelijkheid van het railsysteem voor ouderen en gehandicapten.

Toon van Wijk, 070-351 6582


Deel: ' Aandacht spoorveiligheid blijft nodig '
Lees ook