Bijgaand het persbericht van Syntens.

Marina Vuik
Van Dantzig & Lichtenveldt, Harderwijkweg 11, 2803 PW Gouda Tel: +31 (0)182 - 570233, Fax: +31 (0)182 - 539666

Persbericht

Den Haag, 18 november 1999

Prof. dr. Jan Terlouw, voorzitter Syntens
"Aandacht voor de mens is bij Internet nog onvoldoende"

"Er is nog te weinig aandacht voor het menselijke aspect bij ontwikkelingen rondom Internet." Dat stelt Jan Terlouw, voorzitter van Syntens, vandaag in zijn toespraak op het Nationaal Electronic Commerce congres in Den Haag. Terlouw: "Te vaak nog wordt ICT gezien als doel op zich. Maar het gaat niet alleen om die computer of elektronische deal. Het gaat om de mensen erachter. Daarnaast blijft persoonlijk contact belangrijk, ook bij e-commerce."

Volgens Terlouw moet worden voorkomen dat door Internet een tweedeling in de maatschappij ontstaat. "Het gevaar is dat het verschil tussen mensen die nieuwe technologieën omarmen en mensen die afhaken, groter wordt. Deze balans moeten we goed in de gaten houden. Dat kan wanneer de menselijke maat centraal staat. De sociale rol van Internet is, ook in de media, nog onderbelicht. Hoe kan Internet ook deze rol vervullen, in plaats dat er slechts aandacht is voor de winstgevende rol van Internet?"

Terlouw onderstreept de grote waarde die Internet heeft voor de samenleving. "Een prachtig voorbeeld hiervan is Seniorenweb. Achter deze site zit een landelijk netwerk van organisaties en vele vrijwilligers. Seniorenweb brengt mensen bij elkaar, haalt hen uit een isolement. Leeftijd is geen barrière meer. Kleinkinderen kunnen dagelijks contact met hun groothouders hebben. Internet helpt dan een generatiekloof te overbruggen; het is een aanvulling op en een verrijking van persoonlijke contacten en mogelijkheden."

Syntens is een organisatie die als doelstelling heeft het vernieuwend vermogen van MKB-ondernemers te vergroten. Daarbij staat steeds de persoonlijke situatie van de ondernemer centraal. Vanuit zijn kansen en bedreigingen, zijn positie in de wereld wordt aansluiting gezocht bij de nieuwe mogelijkheden die Internet biedt. Niet voor niets luidt de slogan van Syntens: "Een bedrijf is een mens bij Syntens." Terlouw moest aanvankelijk zelf ook aan het fenomeen Internet wennen. "Als voorzitter van Syntens heb ik me natuurlijk in deze virtuele wereld verdiept. Ik heb inmiddels Internet ontdekt als een belangrijke informatiebron bij al mijn verschillende werkzaamheden. Via de e-mail vraag ik mijn dochters regelmatig om hun oordeel over door mij geschreven teksten." Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het Stimuleringsprogramma Opkomst Elektronisch Diensten (Sp.OED) uit. Syntens adviseert ondernemers en biedt hen een concreet pakket waarmee ze kunnen onderzoeken hoe elektronisch zakendoen binnen hun bedrijf past.

Zoekwoorden:

Deel: ' "Aandacht voor de mens is bij Internet nog onvoldoende" '
Lees ook