Gemeente Rotterdam


Aandacht voor inbraakwerende maatregelen woningen

(2-11) Bij renovatie- en nieuwbouwplannen van woningen zal de gemeente er op toezien dat inbraakwerende voorzieningen, zoals beschreven in het politiekeurmerk, zo veel mogelijk worden toegepast. Voor bestaande bouw geldt dat particulieren en corporaties hier al rekening mee houden. Extra gemeentelijke maatregelen zijn daarom niet nodig. Dit schrijft het College van
B. en W. aan de Gemeenteraad in reactie op de moties Çelik (1998). Het College stelt voor de moties hiermee af te doen. In de moties staat dat renovatiewoningen, nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen aan het politiekeurmerk. Het College schrijft dat in het Bouwbesluit met ingang van 1 januari jl. al bepalingen zijn opgenomen over inbraakwerende maatregelen. Daarnaast zal in de discussie over de regeling Particuliere Woningverbetering het belang van deze maatregelen een aandachtspunt zijn.
De Gemeenteraad behandelt het voorstel op 26 november.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aandacht voor inbraakwerende maatregelen in Rotterdam '
Lees ook