KPMG


13-09-1999
Aandacht voor milieu bij grote bedrijven neemt wereldwijd toe

De aandacht voor het milieu bij grote bedrijven neemt wereldwijd flink toe. Uit onderzoek van KPMG en het Wetenschappelijk Instituut voor Milieumanagement (WIMM) van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat één op de vier bedrijven een milieujaarverslag maakt waarin zij de door hen veroorzaakte milieubelasting openbaar maken. In 1996 maakte 19% van de bedrijven een dergelijk verslag en in 1993 13%. Met uitzondering van de Verenigde Staten neemt in alle landen de productie van milieujaarverslagen toe. Duitse ondernemingen lopen hierin voorop. Van de onderzochte Duitse bedrijven produceert 36% een milieujaarverslag. Voor Zweedse bedrijven is dit 34%. Vier landen scoren onder het gemiddelde van 24%: Australië, België, Finland en Frankrijk. Steeds meer ondernemingen geven in het verslag ook aan of beoogde doelstellingen worden gehaald. In 53% van de verslagen worden de behaalde resultaten afgezet tegen in het verleden gestelde doelstellingen. In 1996 werd in één op de vier verslagen openheid gegeven over de behaalde resultaten.

Uit het onderzoek blijkt dat voorts dat 44% van de ondernemingen in de niet-financiële sector een verslag uitbrengt. Van de ondernemingen in de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen) produceert 15% een milieujaarverslag. Volgens prof. dr G.C. Molenkamp, directeur KPMG Milieu en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, is dit opmerkelijk gezien het feit dat de directe belasting op het milieu door de financiële sector relatief beperkt is. Molenkamp: "Financiële instellingen spelen een steeds belangrijkere rol in de wijze waarop ondernemingen met het milieu omgaan. Door druk uit te oefenen op hun klanten om verstandig met het milieu om te gaan, kunnen de financiële risicos als gevolg van claims verminderd worden". Toch vormen de aandeelhouders van bedrijven volgens Molenkamp nog altijd de belangrijkste reden om meer aandacht aan het milieu te besteden. Molenkamp: "Aandeelhouders willen niet alleen inzicht in de financiële prestatie van de onderneming, maar vooral ook in de niet-financiële prestatie. Bovendien verlangen steeds meer landen en internationale organisaties dat bedrijven hun milieuprestatie openbaar maken".

Volgens Molenkamp trekken actiegroepen zoals Greenpeace de voordelen van milieuverslagen ten onrechte in twijfel. Molenkamp: "Bedrijven kunnen het risico niet lopen om een incorrect beeld te geven van de wijze waarop zij met het milieu omgaan, vooral niet in de richting van de aandeelhouders. Gezien de toenemende behoefte aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid laten steeds meer ondernemingen het verslag verifiëren door onafhankelijke deskundigen. KPMG heeft hierin een leidende rol. Van alle milieuverslagen wordt 19% geverifieerd door een onafhankelijk deskundige. KPMG neemt hiervan ongeveer een kwart voor haar rekening".

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 6567039

Deel: ' Aandacht voor milieu bij grote bedrijven neemt toe '
Lees ook