Verbond van Verzekeraars

Aandacht voor Wetsvoorstel E-commerce

De vaste commissie van Justitie van de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie om een nadere uitleg gevraagd van enkele onduidelijkheden in het Wetsvoorstel E-commerce, waarbij expliciet is ingegaan op de positie van verzekeraars. Het Verbond had de vaste commissie eind maart op deze onduidelijkheden gewezen.

De onduidelijkheden hebben in het algemeen betrekking op de onvoldoende uitgewerkte relatie tussen het onderhavige wetsvoorstel en overige (Europese) regelgeving, die van belang is voor verzekeraars. Het ministerie van Justitie werkt nu aan een reactie op de gestelde vragen. Het Wetsvoorstel E-commerce vloeit voort uit de implementatie van de EU-Richtlijn E-commerce in Nederlandse wetgeving. Doel van de richtlijn is het bevorderen van de elektronische handel binnen de EU.

Bondig, mei 2002

Deel: ' Aandacht voor Wetsvoorstel E-commerce '
Lees ook