Aandachtsspanne webinars met 12% gegroeid


Met een webinar heb je al snel 47 minuten aandacht, en dit getal lijkt nog steeds te groeien!

AMSTERDAM, 20150529 -- Bij OnlineSeminar werken we met een dynamisch product: het webinarplatform dat sinds 2009 volop in ontwikkeling is. Door de jaren heen is het OnlineSeminar platform op talloze manieren gebruikt en hebben we vele nieuwe features gelanceerd. De data die alle webinars genereren geven waardevolle informatie over het gebruik van het medium. Zo blijkt dat het gebruik van het medium in Nederland en Europa nog steeds aan het groeien is en in verhouding met de Verenigde Staten nog flinke stappen kan maken. We praten u bij over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van webinars.

Eenvoudig deelnemen
We beginnen bij het aanmeldingsproces. Het gemiddelde aantal aanmeldingen per webinar is licht gestegen in het afgelopen jaar. Maar wat een stuk interessanter is, is het opkomstpercentage. Door het aanmeldingsproces te vereenvoudigen is deze met meer dan 5% gestegen. Dit hebben we onder andere kunnen realiseren door alle handelingen te versimpelen, en de registratie-emails een nieuwe indeling te geven. Het show-percentage van 60,8% is opmerkelijk hoger dan dat van Amerikaanse webinars, dat op 42,9% ligt. Omdat het verkrijgen van aanmeldingen op de meest uiteenlopende manieren gebeurt (elke doelgroep zijn eigen aanpak), laten we dat verder buiten beschouwing.

Live uitzending
Webinar uitzendingen zijn in het afgelopen jaar op een aantal vlakken veranderd. Niet alleen werd de gemiddelde webinarduur zo'n 7 minuten langer (van 48 naar 55 minuten), omdat het deelnamepercentage vrijwel gelijk bleef groeide ook de totale aandachtsspanne. Gemiddeld kon een organisator van een webinar in Q1 van 2015 rekenen op 47 minuten aandacht van haar 210 aanwezige live deelnemers. Deze resultaten worden vrijwel met geen enkel ander medium behaald, maar als we dit vergelijken met de geclaimde 56 minuten aandacht van de Amerikaanse markt, is er nog steeds ruimte voor groei.

Een van de sterke punten van het inzetten van een webinar is de interactie met je publiek. Aan onze kant van de oceaan is dat het hoogst: gemiddeld klikt 60% op een pollvraag en meer dan 80% van de live deelnemers vult een enquête in. Een gemiddeld webinar is hiermee goed voor zo'n 170 (al dan niet deels) ingevulde enquêtes, die op hun beurt zo'n 8 vragen lang zijn. Hoe langer de enquête, hoe groter de kans uiteraard dat men deze voortijdig afbreekt.

Wist je dat OnlineSeminar over 5 professionele webinar studio's beschikt, én ook een mobiele studio heeft waarmee we webinars vanaf elke gewenste locatie kunnen uitzenden?

On demand webinar
Tot slot het vaak vergeten kind: de terugkijkversie van het webinar (ook wel 'on demand' genoemd). Veel organisatoren besteden vanaf de aanloopfase tot kort na de uitzending veel aandacht aan het live webinar, maar vergeten na de evaluatie dat ze goud in handen hebben: kwalitatieve, interactieve content met een enorm lange houdbaarheid. De terugkijkversie wordt meestal eenmalig verspreid, en daarmee is het af. Zonde, want je kunt het aantal kijkers al snel verdubbelen wanneer je de on demand versie van je webinar meeneemt in je marketing. Een webinar is contentmarketing pur sang, en je weet nog wie gekeken heeft ook! Ook de on demand kijktijd biedt nog ruimte voor groei. Waar een Nederlandse ‘terugkijker’ zo'n 22 min. bekijkt, is dat in de Verenigde Staten zo'n 4 min. langer.

Wist je dat het beschikbaar stellen van een on demand versie het totaal aantal impressies eenvoudig kan verdubbelen?

Over OnlineSeminar
OnlineSeminar is een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat voornamelijk voor de zakelijke markt webinars verzorgt. In het portfolio kom je onder andere banken, verzekeraars, hogescholen, mediapartijen en verzekeringsmaatschappijen tegen. Maar de laatste tijd voegen ook steeds meer juristen en opleiders zich bij ons. Naast het faciliteren van de webinar software bieden we bij OnlineSeminar ook studiofaciliteiten, productiebegeleiding, presentatietrainingen, en uitgebreide statistieken van webinars aan. Onlangs hebben we onze studio in Brussel geopend, en ook in andere Europese landen zijn wij actief.

Bronnen:

ON24 Webinar Benchmarks Report

Database OnlineSeminar


Deel: ' Aandachtsspanne webinars met 12% gegroeid '
Lees ook