Amstelland NV

P E R S B E R I C H T

Nieuwegein/Den Haag, 24 juli 2002

Aandeelhouders Amstelland steunen overname MDC

De aandeelhouders van Amstelland NV (projectontwikkeling) hebben heden tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in Den Haag hun goedkeuring gegeven aan een emissie van aandelen en warrants voor de financiering ter overname van branchegenoot Multi Development Corporation NV (MDC). Tevens steunden zij de toetreding van A.D.J.G. van Dam, thans co-chairman van MDC, tot de Raad van Commissarissen. Zij verleenden ook toestemming voor naamswijziging van de vennootschap in Amstelland MDC NV.

Amstelland en MDC maakten op 24 juni jl. het voornemen bekend om beide ondernemingen te laten samengaan, waarbij Amstelland alle aandelen in MDC verwerft. Amstelland heeft in Nederland een leidende positie als gebiedsgerichte ontwikkelaar van woningen, kantoren(parken) en stedelijke centra. MDC is op Europese schaal actief als conceptuele ontwikkelaar van stadscentra, winkelcentra met leisure en kantoren(parken). Met deze overname effectueert Amstelland haar strategie om op basis van autonome groei, versterkt met acquisities, te gaan opereren op Europese schaal. De overname draagt direct positief bij aan de winst per aandeel van Amstelland.

Goedkeuring uitbreiding aandelenkapitaal
Tijdens de aandeelhoudersvergadering lichtte directievoorzitter K. de Ruiter de strategische en financiële argumentatie van de overname toe. De aandeelhouders verleenden hun goedkeuring aan de uitbreiding van het aandelenkapitaal ter financiering van de overname. In dit kader accordeerden zij tevens een statutenwijziging ter verhoging van het maatschappelijk kapitaal. De overnamesom van EUR 310 miljoen wordt deels uit eigen middelen en deels door uitgifte van maximaal 31,73 miljoen aandelen betaald. Hiervan worden 20,66 miljoen aandelen geplaatst bij de verkopende aandeelhouders van MDC tegen EUR 7,50. Voor maximaal 11,07 miljoen aandelen doet Amstelland een beroep op de kapitaalmarkt. De verkopende aandeelhouders zullen ter ondersteuning van de emissie op EUR 7,00 per aandeel inschrijven in de bookbuilding. Daarnaast worden 5,75 miljoen call warrants op aandelen Amstelland uitgegeven aan de aandeelhouders van MDC.

Uitbreiding Raad van Commissarissen
A.D.J.G. van Dam, thans co-chairman van MDC, werd op voordracht van deze raad en met instemming van de aandeelhouders voor vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Dit college bestaat naast de heer Van Dam uit C. Boonstra (voorzitter), A. Baar en mr. L.J.M. Pijnenburg.

De aandeelhouders werden tevens geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van J.F.J. van Veggel tot bestuurder van de vennootschap. De Raad van Bestuur van Amstelland MDC zal worden gevormd door K. de Ruiter (voorzitter) en Van Veggel, die als vice-voorzitter verantwoordelijk zal zijn voor de commercieel vastgoed-activiteiten in binnen- en buitenland. De verdere invulling van de Raad van Bestuur, waaronder de functie van CFO, zal in de loop van het jaar haar beslag krijgen. De Ruiter is thans directievoorzitter van Amstelland. Van Veggel is co-chairman van MDC.

Overige wijzigingen
Naamswijziging
De aandeelhouders stemden in met de voorgestelde naamswijziging in Amstelland MDC NV. Onder de holding Amstelland MDC zullen Amstelland Ontwikkeling, de centrale dochteronderneming binnen Amstelland, en MDC als zelfstandige ondernemingen onder eigen naam actief blijven. Beide ondernemingen hebben een eigen, herkenbaar profiel in de markt en hun activiteiten sluiten goed op elkaar aan. Statutaire vestigingsplaats
Als statutaire vestigingsplaats geldt voortaan Utrecht, dit in verband met de eerdere verhuizing van het hoofdkantoor van Amstelland NV van Den Haag naar Nieuwegein.

Vervolg
De emissie van aandelen en warrants ter financiering van de overname zal begin augustus plaatsvinden. Het emissieprospectus verschijnt op 12 augustus en de inschrijving sluit op 16 augustus. De overname zal naar verwachting in dezelfde maand worden afgerond.

Deel: ' Aandeelhouders Amstelland steunen overname MDC '
Lees ook