AANDEELHOUDERS AVIRA DRAGEN AANDELEN OVER AAN AVR - 5 april 2000

PERSBERICHT AVIRA 3 APRIL 2000
Alle 18 gemeenten- aandeelhouders van de NV AVIRA hebben nu ingestemd met de verkoop van de aandelen van het in Duiven gevestigde afvalbedrijf aan de Holding AVR-Bedrijven in Rotterdam. Op 30 maart verklaarden de laatste twee gemeenten Duiven en Doesburg zich akkoord met de overdracht van de aandelen, die op 18 april a.s. zal plaatsvinden

De NV AVIRA zal de komende maanden worden geïntegreerd in de AVR- organisatie. De aandelenoverdracht heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van de 110 personeelsleden van het Gelderse afvalbedrijf. Het is de bedoeling dat het integratieproces in juni wordt afgesloten met een officiële externe presentatie over het complete dienstenpakket en de servicemogelijkheden.

De directie van de NV AVIRA is er van overtuigd dat het samengaan met AVR de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid waarborgt en dat de bedrijven gezamenlijk een sterke positie kunnen blijven innemen op de afvalmarkt. AVIRA en AVR horen samen tot de grootste afval- en milieubedrijven van Nederland met 1600 personeelsleden en een omzet van circa 900 miljoen gulden.

Voor de gemeenten is het belang dat zij verzekerd zijn van de milieuveilige verwerking van hun afval tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven. Overheden en bedrijven verlangen bovendien een grote verscheidenheid aan producten en diensten tegen zo laag mogelijke kosten. Als allround afval- en milieubedrijf biedt AVR deze mogelijkheden, inclusief diensten op het gebied van afvalmanagement en bijvoorbeeld inzameling van diverse soorten afval.

Het samengaan van AVR en AVIRA past binnen de strategie van beide bedrijven om de positie in de afvalketen uit te breiden en te versterken door schaalvergroting en gezamenlijke exploitatie van kennis op het gebied van afvalverwerking. Schaalvergroting is nodig door steeds grotere marktwerking, kapitaalintensieve technologische vernieuwingen en toenemende internationale concurrentie. Binnen enkele jaren zullen in Europa ook wat betreft afvalverwerking de grenzen vervallen. Beide bedrijven bestrijken, inclusief andere AVR- vestigingen in de regio, het grootste deel van Midden Nederland. Vanuit die sterke positie kunnen activiteiten worden ontwikkeld in andere gebieden, waarbij ook kan worden gedacht aan de Duitse markt. De AVR- directie sluit verdere overnames in de nabije toekomst niet uit. Daarbij wordt ook gekeken naar de Europese markt. Op termijn streeft AVR naar een plaats in de top van Europese afval- en milieubedrijven.

Profiel AVR- concern
Het concern bestaat uit een groep gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afval- en milieumanagement. Het concern biedt duurzame oplossingen voor vrijwel alle afval en milieuvraagstukken. Tot de afnemers van de diensten behoren industrie, bedrijven en overheid. De activiteiten omvatten consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, inzameling, opslag, overslag en transport alsmede afvalverbranding met energieterugwinning, verwerking van gevaarlijk afval, compostering en recycling van monostromen als o.a. papier, glas en kunststoffen. Voorts zorgt AVR voor het management en de uitvoering van gemeentelijke reinigingstaken.

Deel: ' Aandeelhouders Avira dragen aandelen over aan AVR '
Lees ook