Blue Fox Enterprises N.V.

PERSBERICHT

Dordrecht/Utrecht, 19 september 2001

AANDEELHOUDERS BLUE FOX EN NEDGRAPHICS AKKOORD MET FUSIE

BLUE FOX GEEFT 403.061 NIEUWE AANDELEN UIT

ICT-dienstverleners Blue Fox Enterprises N.V. ("Blue Fox") en NedGraphics Holding N.V. ("NedGraphics") hebben heden toestemming gekregen van hun aandeelhouders voor een juridische fusie van beide ondernemingen. De nieuwe combinatie zal na de fusie verder opereren onder de naam Blue Fox Enterprises N.V., waarbij de NedGraphics-werkmaatschappijen hun eigen naam behouden. Naar verwachting zal de fusie op 20 september geëffectueerd en afgewikkeld worden. Voor twee aandelen NedGraphics zal één aandeel Blue Fox worden betaald. Tevens zullen op 20 september 403.061 nieuwe aandelen worden uitgegeven die geplaatst worden bij een aantal grootaandeelhouders van beide ondernemingen, om het eigen vermogen van de combinatie te versterken. De emissie zal plaatsvinden tegen een prijs van EUR 12,82. De nieuwe middelen zullen worden aangewend voor de herfinanciering van de schulden van NedGraphics en voor het betalen van de kosten tengevolge van de fusie. Per 20 september zullen er, als gevolg van de fusie en emissie, naar verwachting 1.640.014 aandelen tot de notering worden toegelaten. Het totaal aantal uitstaande aandelen van Blue Fox zal dan, na fusie en emissie, zijn toegenomen van 1.691.420 tot 3.331.434. De notering van NedGraphics zal per 20 september komen te vervallen.

Benoeming Raad van Bestuur
De CEO van NedGraphics, de heer A. van Marion is door de aandeelhoudersvergadering van Blue Fox per heden benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Blue Fox.

Profiel Blue Fox (in combinatie met NedGraphics)
Blue Fox is een ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in de levering van PC-software en ICT-diensten. Tot de diensten behoren onder meer detachering, werving & selectie, opleidingen, maatwerksoftware, satellietcommunicatie en het uitgeven van magazines. Blue Fox ontwikkelt en levert tevens geïntegreerde softwareoplossingen voor de textielindustrie en Geografische Informatie Systemen aan Nederlandse lokale overheidsinstellingen. Blue Fox is sinds 21 mei 1999 genoteerd aan de Officiële Markt van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

/ / / / / / /

Zoekwoorden:

Deel: ' Aandeelhouders Blue Fox en Nedgraphics akkoord met fusie '
Lees ook