Ingezonden persbericht


Grootaandeelhouder Ineos onder vuur

AANDEELHOUDERS EVC AGEREN TEGEN BOD 'MET DUBBELE BODEM'

Een groep EVC-aandeelhouders verdenkt grootaandeelhouder Ineos ervan de vennootschap op slinkse wijze - en tegen een te lage koers - van de beurs te willen halen.

Ineos, dat bijna twee jaar geleden een controlerend belang verwierf van bijna 70% tegen een koers van gemiddeld E 3,25 bracht enkele dagen geleden een bod uit van E 1,60 op het restant van de aandelen.

Met het uitbrengen van dit bod meent Ineos bevrijd te zijn van een clausule, die bepaalde dat zij haar belang in EVC niet verder mocht uitbreiden indien ze geen bod op alle uitstaande aandelen uitbracht. De groep aandeelhouders bestrijdt deze opvatting en meent dat het bod, dat gedoemd is te mislukken, slechts is bedoeld om van deze knellende bepaling af te komen.

Het biedingsbericht sterkt hen in deze opvatting. Zo bevat het geen zogenoemde 'fairness opinion' en geeft het management, dat geheel uit aan Ineos gelieerde personen bestaat een dubbelzijdig advies. De enige onafhankelijke commissaris W. Prinselaar weigert het bod echter te ondersteunen. In een begeleidende brief licht hij toe dat de verkoop van een divisie ervoor zou kunnen zorgen dat EVC als schuldenvrije onderneming door het leven kan.

Bovendien manipuleert EVC de resultaatverwachting over 2002 door op onterechte gronden een voorziening te nemen, die over 2003 zal worden gecompenseerd met een grotere buitengewone bate.

Hoewel de officiele reden voor het uitbrengen van het bod een personeelsoptieplan betreft (waarvoor slechts 10% van het uitstaande kapitaal nodig is), denken de beleggers dat Ineos er op gokt dat ze aan het eind van de biedingsperiode wellicht over meer dan 95% van de aandelen kan beschikken. Dan zou Ineos in staat zijn de beursnotering aan Euronext te beeindigen en de resterende aandeelhouders uit te kopen.

Noten voor de redactie:

1. Voor nadere inlichtingen:
F(rans) A.M.J. Faas
Interfaas onderzoek en advies
Postbus 70
5427 ZH Boekel
0492-326205 tel
0492-326206 fax
06-23122456 gsm
interfaas@compuserve.com

2. Aan belangstellenden mogen de n.a.w.-gegevens worden doorgegeven


---- --

Deel: ' Aandeelhouders EVC ageren tegen bod 'met dubbele bodem' '
Lees ook