Unilever

NEWS RELEASE 04 mei 1999
Speciale dividend

Aandeelhouders Unilever stemmen in met speciale dividend van fl. 16 miljard

Tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen in Rotterdam en Londen hebben de aandeelhouders van Unilever ingestemd met de betaling van een speciaal dividend ter grootte van fl. 16 miljard. Dit bedrag komt overeen met fl. 14,50 per bestaand gewoon aandeel Unilever N.V. en 66,13 pence per gewoon aandeel Unilever PLC.

De aandeelhouders keurden tevens de consolidatie goed van het gewone aandelenkapitaal in de verhouding 100 nieuwe aandelen voor elke 112 bestaande. De aandeelhouders van Unilever N.V. stemden ook in met een keuzemogelijkheid voor preferente aandelen in plaats van een contant speciaal dividend.

Het speciale dividend komt overeen met circa 10,6 procent van de gecombineerde marktkapitalisatie van de groep van ongeveer fl. 153 miljard per 19 februari 1999, de dag waarop de consolidatieverhouding is vastgesteld.

Scheidend bestuursvoorzitter Morris Tabaksblat zei tegen de aandeelhouders, verzameld in de Doelen in Rotterdam: "Deze terugbetaling betekent geenszins dat onze ambitie om snel te groeien, onze hoogste prioriteit, is veranderd."

"Wij blijven streven naar winstgevende omzetstijging door organische groei naast het vergroten van de onderneming door acquisities. Dat was en is de basis van onze toekomststrategie."

"Heel grote acquisitiemogelijkheden hebben zich sinds 1997 niet voorgedaan, althans niet tegen prijzen die een overname rechtvaardigden. Wij willen alleen bedrijven overnemen als deze waarde aan Unilever toevoegen."

Aandeelhouders die op 7 mei na beurssluiting aandelen Unilever N.V. in bezit hebben, komen in aanmerking voor het speciale dividend, dat op 9 juni wordt uitbetaald. De aandelen gaan op 10 mei ex-speciaal dividend. Op die datum vindt tevens de consolidatie plaats in nieuwe aandelen met een nominale waarde van fl. 1,12. De handel in de nieuwe aandelen zal eveneens beginnen op 10 mei.

N.B. De ex-dividend datum voor het gewone slotdividend van fl. 1,70 is 6 mei. De betaling van dit dividend vindt plaats op 21 mei.

Persdienst Unilever Rotterdam

Tel: +31 10 217 4844
Fax: +31 10 217 4843
Email: press-office.rotterdam@unilever.com

Deel: ' Aandeelhouders Unilever stemmen in met speciale dividend '
Lees ook