Koninklijke Ahold


Speech Ahold President Cees van der Hoeven

Aandeelhoudersvergadering Koninklijke Ahold
Dinsdag 7 mei 2002, Den Haag

Dames en heren,

Hartelijk welkom op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Fijn dat u in zulke grote getale bent gekomen. Zo'n volle zaal geeft ons datzelfde prettige gevoel als een druk bezochte winkel. Het getuigt van interesse, loyaliteit en binding met uw bedrijf en dat is de basis van ons succes.

Dat succes vertaalt zich niet alleen in duurzame relaties met onze stakeholders, maar ook in een gezonde groei van onze werkmaatschappijen. In 2001 steeg de omzet naar Euro 66,6 miljard, een toename van 29% ten opzichte van 2000. Het nettoresultaat voor afschrijving van goodwill en bijzondere lasten, waaronder het effect van de devaluatie van de Argentijnse Peso, steeg met ruim 36% naar Euro 1,5 miljard. Na afschrijving van in totaal Euro 411 miljoen, voor goodwill en bijzondere lasten inclusief het effect van de Peso, kwam de nettowinst uit op Euro 1,11 miljard. De winst per aandeel bedroeg daarmee Euro 1,25.
De groei van de autonome omzet bedroeg 6,1% en de autonome winstgroei (EBITA) was met 20% sterker dan de meeste van onze concurrenten.

Onze resultaten zijn in 2001 zwaar beïnvloed door bijzondere lasten, met name als gevolg van de situatie in Argentinië. De economische omstandigheden daar waren buitengewoon moeilijk en noodzaakten ons de nodige voorzieningen te treffen. We zien momenteel nog geen enkel teken van herstel, dus ook dit jaar zal Argentinië zijn invloed doen gelden. Wij houden echter vast aan een positieve langetermijn visie op de gehele Latijns-Amerikaanse regio.

Belangrijk is dat onze vijf grootste werkmaatschappijen: U.S. Foodservice, Stop & Shop, Albert Heijn, Giant-Landover en ICA een aanzienlijke groei van omzet en bedrijfsresultaat hebben laten zien. Zij vormen een krachtige basis voor verdere groei van onze onderneming.

In de Verenigde Staten, waar de economie een gevoelige klap kreeg als gevolg van de gebeurtenissen op 11 september, konden zowel onze foodservice- als de retail divisie hun positie versterken. Alle supermarktketens droegen bij aan de stijging van de resultaten. De stijging van de omzet in foodservice met meer dan 100% was vooral te verklaren door de consolidatie gedurende het gehele jaar van U.S. Foodservice en van PYA/Monarch dat we eind 2000 overnamen. Eind 2001 kochten we Alliant, de op twee na grootste foodservice-onderneming in de Verenigde Staten met een sterke positie in de gezondheidszorg. U.S. Foodservice is nu druk bezig ook dit bedrijf te integreren en we verwachten daar veel synergie te behalen en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

Onze bedrijven in Azië zijn nog niet winstgevend, maar er werd een lichte verbetering gerealiseerd.

In Europa steeg de omzet met ruim 31%. Van deze stijging maakt deel uit de in december 2000 overgenomen supermarktketen Superdiplo en de consolidatie van ICA in Scandinavië gedurende het hele boekjaar. Alle bedrijven in Europa behaalden hogere omzetten.

Veel krachtige peilers dus in ons bedrijf, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Natuurlijk zijn er ook binnen ons bedrijf onderdelen die zich kunnen verbeteren. Onze supermarktketen BI-LO in de Verenigde Staten had een moeilijk jaar, met name in de tweede helft. Op het Spaanse vasteland was veel aandacht nodig voor het integratieproces van winkelketens die we de afgelopen jaren overnamen, waaronder Superdiplo. En in Portugal steeg de omzet, maar waren de resultaten teleurstellend. Gezien de maatregelen die we hebben genomen, verwachten we dat deze bedrijven in de tweede helft van dit jaar hun bijdrage aan de resultaten sterk zullen verbeteren.

In Nederland realiseerden Albert Heijn, Deli XL en de speciaalzaken een aanmerkelijke autonome omzetgroei. Om in te spelen op veranderende behoeften van onze klanten introduceerde Albert Heijn het afgelopen jaar een aantal nieuwe formules. Op weg naar deze vergadering hebt u wellicht een ´AH to Go` gezien, een gemakswinkel gevestigd bij benzinestations, op NS Stations en in drukke winkelstraten. Misschien hebben de aandeelhouders uit de regio Arnhem al AH XL bezocht, of bestelt u uw boodschappen bij Albert.nl.

Verreweg de grootste formule in Nederland is de u vertrouwde Albert Heijn winkel. U bent er getuige van geweest dat ook daar het aflopen jaar een belangrijke vernieuwingsslag is gemaakt. In één weekend zijn alle Albert Heijn filialen omgebouwd en aangepast in routing en assortiment. Een succesvolle operatie die aantoonbaar bijdraagt aan omzet- en margeverbetering.

Transparantie
U bent van ons gewend dat we streven naar transparantie, zowel in onze strategie als in de resultaten die we aan u presenteren. We kunnen ons voorstellen dat u in de afgelopen weken in verwarring bent geraakt toen de publicatie van het jaarverslag tot heftige koersbewegingen leidde. Ik wil graag nog eens uitleggen wat er is gebeurd.

Op 7 maart publiceerden wij onze cijfers aan de pers en op 8 maart gaven we een uitgebreide toelichting aan de financiële analisten. De resultaten die wij toen vrijgaven waren gebaseerd op Dutch GAAP, de Nederlandse boekhoudkundige regels. Enkele weken later, op 4 april, publiceerden we ons jaarverslag. Omdat wij ook een notering hebben in New York, geven we in ons jaarverslag een omrekening naar US GAAP, de Amerikaanse accounting principles. Die berekening werd pas gemaakt nadat we onze resultaten op basis van Dutch Gaap hadden vrijgegeven. Vanwege de verschillen in de wijze van berekening tussen deze twee systemen ontstond een groot verschil tussen de nettowinst volgens Dutch Gaap vergeleken met US GAAP.

In concrete getallen: volgens Dutch GAAP was de nettowinst Euro 1,1 miljard en berekening volgens UP GAAP resulteerde in de nettowinst van Euro 120 miljoen.
Dat verschil is met name terug te voeren op de behandeling van goodwill, vastgoedresultaten en de opbrengsten uit transacties met derivaten.

Het belangrijkste deel van het grote verschil heeft te maken met de afschrijving van goodwill. Deze post vertegenwoordigt een vermindering van het resultaat onder US GAAP van Euro 728 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door een afboeking van onze deelneming in Argentinie. Die afboeking houdt direct verband met de economische crisis in dat land en de devaluatie van de peso.

Een andere belangrijke aanpassing onder US GAAP heeft betrekking op de behandeling van transacties in derivaten. Zoals de meeste internationale ondernemingen gebruikt Ahold derivaten om valuta- en renterisico´s te beperken. Afgelopen jaar werd onder US GAAP een nieuwe en complexe standaard geïntroduceerd, de zogenaamde SFAS 133. Deze nieuwe regel leidde tot een negatieve aanpassing van de winst voor belasting onder US GAAP ter grootte van Euro 133 miljoen.

En tenslotte vond een aanpassing plaats onder US GAAP ter waarde van Euro 137 miljoen voor winsten uit de verkoop van onroerend goed. Geen kernactiviteit, maar een normaal onderdeel van onze activiteiten. Wij zijn regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van winkelcentra waarin wij de centrale positie hebben. Wij verkopen het vastgoed op het moment dat een stabiele situatie wordt bereikt en de markt gunstig is. Daaruit krijgen we opbrengsten die van jaar tot jaar verschillen. In 2001 waren die opbrengsten hoger dan normaal: Euro 159 miljoen tegenover een gemiddelde van Euro 50 tot 100 miljoen in andere jaren.

De gang van zaken bij de publicatie van de jaarcijfers en bij de publicatie van het jaarverslag verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. De verwarring die ontstond past niet in ons streven naar transparantie. Wij hebben op dat punt een reputatie te verdedigen en er is ons alles aan gelegen om onze geloofwaardigheid terug te winnen. Met ingang van het eerste kwartaal zullen we de significante verschillen tussen Dutch GAAP en US GAAP aan u rapporteren.
Wij zijn overigens de enige grote foodretailer in de wereld die op basis van twee boekhoudkundige systemen rapporteert. We hopen met deze maatregel te bereiken dat u ons weer herkent als een van de meest transparante, zo niet de transparantste onderneming in onze sector. Maar met al dat gedoe over cijfers en toenemende eisen van verbeterde inzichten blijft één ding overeind staan: uw bedrijf draait uitstekend, de mensen zijn gemotiveerd en het wordt tijd dat ook de aandeelhouders weer eens aan hun trekken komen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Toch wil ik ook nog een ander onderwerp aansnijden dat, zoals u weet, ons na aan het hart ligt. Een vooraanstaande onderneming als de onze heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zult u overigens bij veel ondernemingen horen. Maar ik wil u laten zien dat het ons vooral gaat om werkelijk dingen tot stand te brengen. Niet alleen omdat we overtuigd zijn van de noodzaak, maar vooral omdat we de positie hebben om een verschil te kunnen maken. De wereldwijde volumes die wij inkopen geven ons recht van spreken bij onze leveranciers. Onze interne en externe netwerken bieden ons toegang tot de beste deskundigen ter wereld. En die krachten gebruiken we om projecten tot stand te brengen.

Laat ik u een voorbeeld geven. Voedselveiligheid beschouwen wij als een van onze grootste verantwoordelijkheden. In 2000 hebben de bestuurders van de grootste supermarktketens ter wereld - onder leiding van Ahold - het initiatief genomen tot oprichting van het Global Food Safety Initiative. Dit platform is geheel gericht op het ontwerpen en waarborgen van systemen voor veiligheid van voedingsmiddelen. Inmiddels hebben zich bijna 40 retailers aangesloten, alle grote spelers in de wereld, en gezamenlijk representeren we de overgrote meerderheid van de wereldwijde verkopen in onze sector.

Een ander voorbeeld waarbij onze werkmaatschappijen via ons interne netwerksysteem een indrukwekkend resultaat hebben behaald is de Low Energy Super Store, de nieuwe energiezuinige winkel van onze Amerikaanse dochter Stop & Shop. Het project kwam tot stand door samenwerking van experts van onze bedrijven uit Argentinië, Brazilië, Nederland en Amerika. De uitkomst van de samenwerking is een winkelconcept dat maar liefst 30% minder energie nodig heeft dan een traditionele winkel. De reeks innovaties en technieken die in dit project zijn ontwikkeld staat aan al onze winkels wereldwijd ter beschikking.

Als u geïnteresseerd bent in onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid dan nodig ik u graag uit voor een bezoek aan onze website www.ahold.com waar u een schat aan informatie zult vinden over dit onderwerp. Ook is een samenvatting van ons zojuist verschenen rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen straks beschikbaar bij de infobalie.

Onze mensen
Een belangrijke rol die wij vervullen in de maatschappij is die van werkgever. Wereldwijd zijn er binnen Ahold 450.000 mensen die zich dagelijks inspannen om u, zowel als klant als als aandeelhouder, van dienst te zijn. Ik stel het op prijs hen te bedanken voor hun enthousiasme en de bijdrage die ze hebben geleverd aan de resultaten die we vandaag aan u verantwoorden.

Pratend over mensen: dit is ook de gelegenheid om twee nieuwe bestuurders aan u voor te stellen. Achter de tafel ziet u Bill Grize, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Ahold USA-Retail en Jim Miller, ook lid van de Raad van Bestuur en hij draagt verantwoording voor US Foodservice.
De twee heren nemen de plaats in van Allan Noddle, die met pensioen ging, en Bob Tobin, die vorig jaar is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Strategie
Graag wil ik nog even voor u samenvatten waar we staan en hoe we naar de toekomst kijken. Ahold wil de beste en meest succesvolle aanbieder van voeding zijn. Onze strategie is daarin inzichtelijk en consistent. Zoals u weet gebruiken we verschillende distributiekanalen en winkelformules onder verschillende merknamen. We hebben daardoor een sterke focus op lokale markten en lokale behoeften van onze klanten, die we hoe, waar en wanneer dan ook van dienst kunnen zijn.

Gelijktijdig wordt internationaal - achter de schermen - nauw samengewerkt. Daardoor behalen we schaalvoordelen, bereiken we synergie en delen we de kennis die in alle werelddelen wordt opgebouwd. Zo is het geheel meer dan de som der delen. Een hechte familie van ondernemingen die wekelijks 40 miljoen klanten bedient. We zijn op basis van deze strategie uitstekend gepositioneerd voor verdere groei. Die zal de komende tijd voornamelijk voortkomen uit autonome groei van omzet en resultaten en het positieve effect van recente acquisities. Onder de huidige omstandigheden voorzien we een afname van acquisitie activiteiten. We zullen voor financiering van onze groei dit jaar dan ook geen beroep doen op de kapitaalmarkt.

Verwachting 2002
Ten aanzien van de verwachting over 2002 wil ik het volgende zeggen. De Ahold werkmaatschappijen, met name de grootsten, blijven goed presteren. Er zijn echter twee factoren die de prestaties van de gehele onderneming kunnen beïnvloeden. De integratie van Ahold Spanje en Superdiplo op het Spaanse vasteland verloopt minder snel dan voorzien. Als gevolg hiervan zal het resultaat in Spanje lager zijn dan voorzien. Verder is de situatie in Argentinië hoogst onzeker. De ernstige economische situatie kan de groei van het operationele resultaat van Disco beïnvloeden. De aanhoudende zwakke wisselkoers zal de kosten van Disco's schulden, opgenomen in Amerikaanse dollars, vergroten. Dit kan een verdere negatieve invloed hebben op Disco's nettoresultaat .Disco wordt gehouden door de joint venture Disco Ahold International Holdings. Ahold past niet langer de negatieve netto inkomsten bij Disco Ahold International Holdings voor minderheidsbelangen aan. Hierdoor neemt de negatieve invloed van de devaluatie op het nettoresultaat van Ahold toe.

Voor geheel Ahold verwacht de Raad van Bestuur in 2002 een autonome groei van de geconsolideerde omzet van 6 - 8% en een autonome groei van het operationeel resultaat van circa 15%. De impliciete sterke margetoename wordt bereikt door aanzienlijke toename van schaal- en synergievoordelen en operationele verbeteringen. Inclusief de acquisities van Alliant en Bruno´s, maar exclusief valuta-invloeden, verwachten we een toename van het operationele resultaat van circa 20%.

Een groei van de nettowinst per aandeel Ahold van 15%, exclusief valuta-invloeden en afschrijving goodwill, is een ambitieuze doelstelling, maar de huidige prestaties van onze activiteiten rechtvaardigen deze ambitie. Hierbij past echter wel de kanttekening dat het bereiken van deze winst per aandeel afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen in Spanje en Argentinië en de hoogte van inkomsten uit de verkoop van onroerend goed.

We verwachten dat de groei van de resultaten in het tweede halfjaar aanzienlijk groter zal zijn dan in het eerste halfjaar. Dit effect wordt veroorzaakt door de integratie van Alliant in U.S. Foodservice en de verbetering die wij in het tweede halfjaar verwachten van de resultaten van BI-LO en in Spanje en Portugal.
De winst per aandeel in het eerste kwartaal van 2002, exclusief valuta-invloeden en afboeking van goodwill, zal naar verwachting vrijwel identiek zijn aan die van het eerste kwartaal van 2001. Op basis van volledige vergelijkbaarheid, exclusief eenmalige baten en lasten, zal de winst per aandeel naar verwachting stijgen met 5 tot 7%. Ahold zal de resultaten van het eerste kwartaal (16 weken) publiceren op 6 juni 2002 om 8.00 uur (Europese tijd).

Met de jaarafsluiting van 2002 zal Ahold de aansluiting maken van het nettoresultaat onder Dutch GAAP met US GAAP. De Raad van Bestuur verwacht dat de herwaardering van goodwill, betaald voor acquisities in het verleden, tot een afboeking zou kunnen leiden ten laste van het resultaat onder US GAAP.

Omzetcijfers
Graag geef ik u tenslotte ook de omzetten over de eerste 16 weken van dit jaar.
De geconsolideerde omzet is gestegen met 22% tot Euro 22,2 miljard. De autonome omzetgroei, exclusief valuta invloeden, bedroeg 5,4%.

In de Verenigde staten steeg de omzet in onze retail divisie met 16,2% naar 7,9 miljard US dollar. In foodservice bedroeg de omzet 5,4 miljard US dollar, een stijging van 56,9% die grotendeels het gevolg is van de consolidatie van Alliant.
In Europa steeg de omzet met 6,4% tot Euro 6,1 miljard. In Latijns-Amerika bedroeg de omzet Euro 1,2 miljard. In Azië tenslotte was de omzet Euro 121 miljoen, een stijging met 19,7%.

Dames en heren, u weet dat wij een onderneming zijn met een hoog ambitieniveau. We zeilen scherp aan de wind en dat heeft onze onderneming ver gebracht. Dat we af en toe geconfronteerd worden met heftig weer en tegenwind beschouwen we als een uitdaging. Het afgelopen jaar heeft getoond dat onze onderneming over een grote kracht beschikt om ook in mindere economische omstandigheden op koers te blijven. U kunt rekenen op een grote toewijding van ons en al onze medewerkers en we hopen dat ook u nog lang bij ons aan boord zult blijven. We gaan er het komende jaar weer met frisse moed tegenaan om te zorgen dat alle stakeholders daarvan de vruchten zullen plukken.

Hartelijk dank voor uw komst en uw aandacht.

Ahold Corporate Communicatie: 075.659.5720
GSM: Annemiek Louwers 06.53.98.16.06, Nick Gale: 06.55.77.22.83.


---
Bepaalde uitspraken in deze speech zijn 'forward looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht en worden geacht te vallen onder de zogenaamde 'safe harbors'. Deze uitspraken zien onder meer op de te verwachten groei van de omzet, operationeel resultaat en lasten met betrekking tot bepaalde activiteiten van Ahold, als ook op schattingen en financiële doelstellingen ten aanzien van de groei van het nettoresultaat en de nettowinst per aandeel. De uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen aanmerkelijk verschillen ten opzichte van de 'forward looking statements' aangezien deze onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren waarop de onderneming geen invloed heeft. Deze factoren betreffen onder meer de algemene economische omstandigheden en wijzigingen in rentestanden in de landen waar Ahold actief is, in het bijzonder in Argentinië, toename van concurrentie in de markten waar Ahold opereert, moeilijkheden die Ahold tegen kan komen bij de integratie van overgenomen ondernemingen en overheidsmaatregelen. Schommelingen in wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta waarin de activa, schulden en bedrijfsresultaten van Ahold worden aangeduid, met name de Amerikaanse dollar en de Argentijnse Peso, kunnen ook de werkelijke resultaten beïnvloeden, evenals andere factoren aangehaald in Ahold's publieke mededelingen. Veel van deze factoren zijn voor Ahold niet beheersbaar en evenmin voorspelbaar. De lezer dient zich te realiseren dat de 'forward-looking statements' zijn gebaseerd op de kennis ten tijde van publicatie en derhalve geen garantie zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de risico's en andere factoren, wordt verwezen naar Ahold's Annual Report on Form 20-F voor haar meest recente boekjaar. Ahold verplicht zich niet tot publicatie van wijzigingen op de 'forward-looking statements' ten gevolge van gebeurtenissen of omstandigheden na de publicatiedatum van deze speech tenzij vereist ingevolge toepasselijk effectenrecht.

Koninklijke Ahold N.V
Postbus 3050
1500 HB Zaandam
tel: +31 (0)75 659 57 20
fax: +31 (0)75 659 83 02
https://www.ahold.nl

Deel: ' Aandeelhoudersvergadering Koninklijke Ahold '
Lees ook