ESSENT NV
https://www.essent.nl

Aandelenparticipatie Essent Milieu in Twente Milieu

De directie van Twente Milieu NV heeft onlangs een besluit van de aandeelhoudersvergadering om tot een wijziging te komen in het aandelenkapitaal ter goedkeuring gestuurd aan de betrokken gemeenten.
Het besluit houdt een aandelenparticipatie van 35% in met ingang van 1 januari 2003 door Essent Milieu. Deze moet mogelijk gemaakt worden door de uitgave van achthonderd nieuwe aandelen. De betrokkenheid van Essent Milieu, dat tot nu toe uitsluitend het management voerde, wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

Het is bijna vijf jaar geleden dat Twente Milieu werd opgericht door de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal. De gekozen samenwerkingsvorm was destijds uniek in ons land. Mede op basis van de ervaringen met Twente Milieu zijn vergelijkbare vormen met gemeenten elders in ons land gebruikt. Op basis van een uitgebreide evaluatie en de wederzijdse goede ervaringen van de afgelopen jaren is het voorstel tot stand gekomen dat voorziet in een aandelenparticipatie door Essent Milieu.
Tevens wordt voorgesteld om de huidige opzegtermijn van het managementcontract terug te brengen van drie naar één jaar.

Einde persbericht

---

Deel: ' Aandelenparticipatie Essent Milieu in Twente Milieu '
Lees ook