Aandelenuitgifte Inverko NV i.v.m. betaling koopprijs


Aandelenuitgifte Inverko NV i.v.m. betaling koopprijs Inverko Polymers bv en Equipe bv

AMSTERDAM, 20140409 -- Het bestuur van Inverko N.V. maakt bekend dat betaling van de koopprijs voor de overname van Inverko Polymers B.V. en de betaling van de overname van 50% van het bedrijf Equipe B.V. heeft plaatsgevonden door uitgifte van (niet genoteerde) aandelen op naam.

Op de BAVA van 15 november 2013 hebben de aandeelhouders goedkeuring gegeven voor de overname Inverko Polymers bv.  Voor de volledige betaling van de  overname van Inverko Polymers B.V. zijn 27.350.000 aandelen Inverko NV uitgegeven.

Op de BAVA van 30 december 2013 hebben de aandeelhouders goedkeuring gegeven voor de overname van 50% van de aandelen in Equipe B.V. Voor de volledige betaling van de  overname van Equipe B.V  zijn 15.000.000 aandelen Inverko NV uitgegeven.

De controle over beide vennootschappen werd verkregen op respectievelijk 15 november 2013 en 1 februari 2014. Vervolgens heeft Inverko aan Inverko Groep B.V. en aan H.J. Alssema Beheer B.V., welke bedrijven 100% eigendom zijn van de heer H.J. Alssema, in totaal 42.350.000 aandelen op naam uitgegeven. De heer Alssema, CEO van Inverko, houdt daarmee in totaal 52% van de aandelen in Inverko NV. De vergadering van aandeelhouders heeft aan de heer Alssema vrijstelling van de biedplicht verleend. De aandelen op naam zijn niet opgenomen in de notering bij Euronext.

Na goedkeuring van AFM zal Inverko NV het prospectus publiceren en zullen de 42.350.000 aandelen op naam worden omgezet in aandelen aan toonder en in de notering bij Euronext worden opgenomen.

Het totaal aantal geplaatste aandelen van Inverko bedraagt thans 81.302.589, waarvan 38.952.589 in de notering bij Euronext zijn opgenomen.


Zie het persbericht in pdf-formaat.


Deel: ' Aandelenuitgifte Inverko NV i.v.m. betaling koopprijs '
Lees ook