Siemens Nederland N.V. A&D 0899.019a

Den Haag, maandag 30 augustus 1999

Aandrijftechniek als nieuwe drive bij Totally Integrated Automation van Siemens

Totally Integrated Automation is het enige systeem waarin alle toegepaste automatiseringscomponenten volledig en modulair te integreren zijn. Het is een platform voor zowel de productie- als de procestechniek. Door de naadloze integratie van de Drives Technology van Siemens gebaseerd op de internationaal genormaliseerde Profibus-veldbus is het spectrum van dit platform opnieuw uitgebreid. Deze ontwikkeling is maatgevend voor de innovatie van de diverse producten en systemen, die Siemens in Hal 1 op stand B030 van de vakbeurs Elektrotechniek '99 laat zien.

Totally Integrated Automation is gebaseerd op een volledige integratie van Simatic apparatuur en nu ook van aandrijvingen. Het systeem heeft hierbij bewezen een heel efficiënt werkend platform te zijn voor verschillende technieken, zoals PLC's, PC's, operatorpanels, SCADA, netwerken en software. Dit platform is open, waardoor eerdere investeringen hun waarde behouden. De toegepaste normen en standaards garanderen de openheid, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

De genoemde integratie binnen Totally Integrated Automation betekent voor de gebruikers drie essentiële voordelen. Het eerste is de integrale communicatie, van managementniveau via de besturingen tot op de werkvloer en in het veld. Het tweede is de uniforme bedieningsfilosofie en de uniforme gebruikersinterface van de software bij de toegepaste pakketten. Het derde voordeel heeft betrekking op de gemeenschappelijke database. Men hoeft gegevens bij Totally Integrated Automation slechts eenmaal in te voeren. Daarna staan deze data in het gehele project ter beschikking. Deze voordelen resulteren in substantiële besparingen, die kunnen oplopen tot de helft van de kosten bij engineering en tot 25% van de total costs of ownership.

De volledige integratie binnen Totally Integrated Automation is onder meer bereikt door het gebruik van de uniforme Simatic Industrial Software. Deze wordt universeel gebruikt om de hardware van de Simatic-componenten te configureren, programmeren, in bedrijf te stellen, te testen, bedienen, visualiseren en de documentatie ermee te vervaardigen. De voordelen van het gebruik van deze uniforme software bij Totally Integrated Automation vindt men consequent terug in de integratie van hardware en software bij de plant-wide integrale projectering en programmering, het datamanagement en de communicatie. Simatic Industrial Software is daarmee de meest innovatieve software, die er op de markt is. Het is een softwaresysteem dat volledig is afgestemd op de toekomst en dat gebruikers in staat stelt om toekomstige ontwikkelingen te blijven volgen. Hierdoor behouden eerdere investeringen hun waarde. De toepassing van deze software is tevens de basis voor verticale integratie. Met deze koppeling tussen de technische en de administratieve automatisering zijn opmerkelijke resultaten bereikt, met name bij het Process Control System Simatic PCS 7. De mogelijkheden van deze verticale integratie worden ook gebruikt voor het plannen en optimaliseren van productieprocessen alsmede voor het maken van trend- en detailanalyses, kostenkwalificaties, gegevens over de productiekwaliteit en de fabricagekosten. Het belang van de toepassing van universele software is tevens de basis voor verdere ontwikkelingen. Van de resultaten zijn op de beurs diverse voorbeelden te zien, die inmiddels in de praktijk hun nut hebben bewezen. De performance en de functionaliteit van de uitvoeringen bij het PC-based system Simatic WinAC zijn afgestemd op typische PC-opgaven in combinatie met PLC-besturingstaken. Als geen ander systeem biedt Totally Integrated Automation zoveel nieuwe perspectieven door de integratie van PC's, PLC's en PC-based systems. De verknoping met SCADA, operatorpanels, aandrijvingen en andere intelligente periferie past geheel in het systeemconcept. De uitvoering van Simatic WinAC als software-PLC functioneert op basis van standaard Windows NT zonder specifieke en niet-gestandaardiseerde real-time extensies. Hiermee wordt een opwaartse compatibiliteit van dit open systeem in de toekomst gewaarborgd. De uitvoering als slot-PLC garandeert de compatibiliteit de beproefde PLC-techniek, zoals het deterministische gedrag, de real-time eigenschappen, remanentie van data, hoogwaardige resources bij timers en interrupts alsmede het eenvoudige in bedrijf stellen en onderhoud via een extern programmeerapparaat of een PC. De toepassing van Windows CE is logisch gezien de volgende stap bij nieuwe ontwikkelingen.

Het Multifunctional Platform, dat Siemens op basis van Windows CE V2 levert, kan gezien worden als een eerste stap voor real-time applicaties in een gestandaardiseerde ontwikkelingsomgeving. Het eerste product van deze geheel nieuwe lijn, het multipanel MP 270 voor bedienen en visualiseren zal na de vrijgave van release 3 van Windows CE geschikt worden gemaakt voor besturingsfuncties.

Aandrijftechniek als nieuwe drive bij Totally Integrated Automation is gebaseerd op een jarenlange ontwikkeling die stapsgewijs nieuwe perspectieven heeft geboden. Deze ontwikkelingen met de vernieuwingen in normen en standaards op de achtergrond in combinatie met technische vooruitgang zijn eveneens de 'drive' bij de voortgaande innovatie bij Totally Integrated Automation. Hiervan is de Siemens-stand op de beurs

ET '99 een uitstekende momentopname in de stroomversnelling van de toekomstige uitvoeringen van Totally Integrated Automation.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, R.L. van der Laan, tel. (070) 333 2417

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Aandrijftechniek nieuwe drive Totally Integrated Automation '
Lees ook