Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Aanduiding Raad van Bestuur VPM - GIMV

De Vlaamse regering heeft op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) aangeduid. Op de eerstvolgende algemene vergadering, met name 11 mei, zal dit bestuur in functie treden. Deze bestuurders maken ook automatisch deel uit van het bestuur van de GIMV. Tevens vormen zij het bestuur van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Volgende kandidaten zijn aangeduid : mevr. Martine Reynaers, Marina Heyvaert en Anna Marie Roppe, en de hh. Herman Daems, Marc Stordiau, Eric Spiessens, Leo Victor en Clair Ysebaert.

Herman Daems, professor Economie aan de KULeuven, wordt voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de VPM.

De statuten van de GIMV bepalen dat de voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders die door de Vlaamse overheid zijn voorgedragen. De Vlaamse regering zal aan haar vertegenwoordigers vragen om prof. Herman Daems eveneens tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de GIMV te benoemen.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanduiding Raad van Bestuur VPM - GIMV (Vlaanderen) '
Lees ook