Stichting Het Klaverblad Zeeland


NIEUWSFEIT: AANGEPAST SPORTEN

Sportclub Gehandicapten Bevelanden (SGB) is in 1974 opgericht door mensen met een functiebeperking voor mensen met een functiebeperking. Het doel van de vereniging is mensen van alle leeftijden de gelegenheid te geven om "aangepast" te sporten op zijn of haar niveau. De vereniging kent meerdere takken van sport, zowel recreatief als wedstrijden. De SGB is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor aangepast Sporten (NEBAS) en heeft contacten met de Zeeuwse Sportraad.

SGB stimuleert de navolgende sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke- en verstandelijke functiebeperking:

ATLETIEK:
Samen met leden van AV'56 kunnen verschillende soorten van atletiek worden beoefend zoals rolstoelrijden, speerwerpen en kogelstoten. Er zijn lichtgewicht rolstoelen aanwezig.
Tijd: In nader overleg.
Plaats: Atletiekbaan van sportpark "Het Schenge", Goes.

JEU DE BOULES / BOCCIA:
Op een speciale mat is het mogelijk om het gehele jaar door Jeu de Boules te spelen. De ballen kunnen zowel staand of zittend vanuit een rolstoel worden geworpen.
Boccia is een nieuw spel speciaal ontwikkeld voor mensen met een functiebeperking waarbij met lichtere ballen wordt gegooid. Boccia is afgeleid van Jeu de Boules.
Tijd en plaats: In nader overleg.

TAFELTENNIS:
Onder leiding van een trainer wordt iedere maandagavond tafeltennis gespeeld. Dit gebeurt op recreatief niveau en het is mogelijk om voor de competitie te trainen. De recreanten spelen tafeltennis en schuiftafeltennis, waarbij het netje ontbreekt. Tijd: Iedere maandagavond van 19:00 - 21:00
Plaats: Activiteitencentrum Oosterschelde. Valckeslotlaan 26, Goes.

ROLSTOELDANSEN:
Het bewegen op muziek is een ontspannende bezigheid. Onder leiding van een gediplomeerd rolstoeldanslerares worden allerlei dansen ingestudeerd.
Er kan gedanst worden in elektrische en handbewogen rolstoelen zowel met een partner in een andere rolstoel als met een valide partner. Ook is er de mogelijkheid om af te dansen en dansdiploma's te behalen. Tijd: Om de 14 dagen op maandagavond van 19:30 - 21:00. Plaats: Zaal "Het Binnenhof" van verzorgingstehuis "Ter Valcke", Valckeslotlaan 200, Goes.

JEUGDAFDELING:
Voor jongeren in de leeftijd vanaf 10 jaar heeft SGB een aparte groep. Deze enthousiaste groep traint onder deskundige leiding voor rolstoelhockey en andere aangepaste sporten. Rolstoelhockey wordt gespeeld met een handstick of met een hockeystick aan de elektrische rolstoel. Er zijn twee teams die meedoen aan de competitie elektrisch rolstoelhockey (E-hockey) van de NEBAS
Tijd: Iedere donderdagmiddag van 16:00 - 17:00. Plaats: Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 3, Goes.

GEWEERSCHIETEN:
De SGB beschikt bij Stichting Schietsport Goes over faciliteiten voor mensen met een functiebeperking die de schietsport willen beoefenen. Tijd: In nader overleg
Plaats: Oude Rijksweg 11a te 's Heer Hendrikskinderen

ZWEMMEN:
Eenmaal per week in het doelgroepenbad van "Sportpunt Zeeland" te Goes.
Het water is verwarmd tot 32° C. Men kan ook gebruik maken van de andere baden. Er is altijd extra hulp aanwezig van vrijwilligers Tijd: Iedere donderdagavond van 20:00 - 21:00
Plaats: Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 3, Goes.

Op 4 oktober j.l. is binnen het vernieuwde en uitgebreide zwembad Sportpunt Zeeland voor zwemmers met een functiebeperking een nieuwe zweef- liftinstallatie officieel in gebruik genomen. Zij kunnen nu eenvoudig in- en uit het water gaan, gedouched worden en uit- en aangekleed. Zij worden hierin begeleid door vrijwilligers van SGB.

Bij het "doelgroepenbad" is een kleine en grote kleedkamer met douches en kleedruimten aanwezig. Aan het plafond is een railconstructie met een horizontaal lopende baan aangebracht. Het feitelijke tillen gaat door middel van een eenvoudig te bevestigen elektrische motor met span- en draagriemen.

Degene die gebruik moet maken van deze voorziening wordt in een speciale rolstoel of draagband geplaatst. Hij of zij wordt opgehesen en "zwevend" naar het zwembad vervoert waar hij of zij het water ingaat.
Niet alleen boven het doelgroepenbad is een dergelijke constructie aanwezig maar ook boven 3 andere recreatiebaden waardoor meer mogelijkheden worden geboden om buiten het doelgroepenbad van het zwemmen te kunnen genieten.

Aan de voorbereiding en totstandkoming van deze voorziening was een werkgroep actief die bestond uit leden van het bestuur van SGB, Zeeuwse Sportraad, directeur Zwembad Sportpunt Zeeland en St. het Klaverblad Zeeland.

Om deze voorziening te realiseren zijn financiële middelen verkregen van o.a.:
Provincie Zeeland
Gemeente Goes
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
Nationaal Revalidatie Fonds
Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten

Meer informatie bij:
Mevr. H. Dijkstra, secretaris.
Gravenhof 4, 4461 TX GOES. Telefoon 0113 - 21 50 52 na 18:00 u. De contributie voor 2002 is vastgesteld op 52 Euro ( f 114,-)

Aan de publicaties van Stichting Het Klaverblad Zeeland kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Aangepast sporten stichting Klaverblad '
Lees ook