Productschap Diervoeder


15/07/1999

Aangepaste maatregelen m.b.t. dioxineverontreiniging

Op 10 juli is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap de Beschikking nr. 1999/449/EG van de Commissie tot vaststelling van beschermende maatregelen m.b.t. dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprong gepubliceerd. Deze beschikking vervangt de eerdere beschikkingen nr. 1999/389/EG en nr. 1999/363/EG. De uitvoeringsbepalingen van de beschikking zijn uitgewerkt in de 'Bijgestelde regeling m.b.t. Belgische producten'.

Op grond hiervanis het 'Besluit PDV verbod verkeer en verwerking Belgische producten 1999' van 5 juni 1999 met ingang van 14 juli 1999 vervangen door het 'Besluit PDV verbod ontvangst, verwerking en aflevering Belgische producten 1999'.
Dit laatste besluit is aanleiding tot aanpassing van het deblokkeringsprotocol. De aanpassingen zijn verwerkt in het 'Protocol deblokkering partijen Belgische voedermiddelen' van 14 juli 1999. Verwacht wordt dat op grond van dit protocol, alle aanvragen voor deblokkering op vrijdag 15 juli zullen worden afgehandeld. De in dit nieuwsbericht genoemde besluit, regeling en protocol kunt u vinden op de website van het Productschap Diervoeder (www.pdv.nl) onder het kopje 'Publicaties en achtergrondinformatie' op het scherm 'Publicaties' op de PDV-site.

Deel: ' Aangepaste maatregelen m.b.t. dioxineverontreiniging '
Lees ook