Gemeente Rijswijk

Voertuigenwrakken

De eigenaars / houders van de hierna omschreven voertuigwrakken die door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg zijn aangetroffen, worden verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG,
Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4,
2288 EC Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.

Het gaat om een Bedford met kenteken BL-16-BN en Een Volkswagen Golf KN-35-TS

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen H.Hooiveld, tel 070-3959318.

Deel: ' Aangetroffen voertuigenwrakken in gemeente Rijswijk '
Lees ook