Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

24-07-2002
Bouwzaken
Ingediende aanvragen

Ingediende bouwaanvragen en bouwmeldingen

· Ratio 6, oprichten van een bedrijfsgebouw,
· Gildedreef 74, plaatsen dakkapel, · Bergkristal 3, verbouw schoolgebouw,

· Kinkelenburgallee 10, uitbreiden woonhuis,
· Voornestraat 10, verbouw van een woonhuis,
· Elsweide 8, plaatsen dakkapel

· de Aa 3, uitbreiding woonhuis,

· Wilgenlaan 112, plaatsen tuinhuisje,

· Zadelmakerstraat 64, plaatsen dakkapel,
· Venus 149, plaatsen dakopbouw, · Eversstraat 36, plaatsen dakkapel,

· Lombarts 34, plaatsen tuinhuisje,

· Smaragd 3, uitbreiden woonhuis,

· Looveerweg 3, wijziging uitbreiding woonhuis,
· Trombonestraat 10, uitbreiding woonhuis
· Kuiperstraat 74, verbouw woonhuis,;

Ingediende aanvragen reclamevergunningen

· Nieuwgraaf 31 t.o. Nieuwgraaf 32, Reclameobject
· Nieuwgraaf 15, rechts voor Nieuwgraaf 21;, Reclameobject
Voorgenomen vrijstelling

· Gabrielstraat 15, plaatsen tuinhuisje Art. 19 lid 3 WRO
Onder ieder bouwplan staat vermeld op grond van welke wet en wetsartikel het college van B&W het voornemen heeft om vrijstelling te verlenen. Tegen deze voornemens kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Genoemde bouwplannen liggen tot en met 21 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken, sector Grondgebied. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 279326.

Bovenstaande plannen zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving is niet altijd volledig. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de plannen, is het verstandig de plannen met bijbehorende tekeningen in te komen zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis.

Deel: ' Aangevraagde bouwvergunningen gemeente Duiven '
Lees ook