Deelgemeente slotervaart Amsterdam


Bouwvergunningen 2003

Aangevraagde bouwvergunningen


* Op 14 januari 2003 is een bouwaanvraag (R98/0001 BWT 2003) ingediend inzake een garagevergunning voor het gebouw Aletta Jacobslaan 9;

* Op 24 januari 2003 is een bouwaanvraag (R4/0006 BWT 2003) ingediend voor het veranderen van het gebouw Jan Tooropstraat 29

Verleende bouwvergunningen


* Op 21 januari 2003 is bouwvergunning (R4/0157 BWT 2002) verleend tot het veranderen van de entree van het gebouw Mezquitalaan 20 t/m 136;

* Op 27 januari 2003 is bouwvergunning (R4/0140 BWT 2002) verleend tot het veranderen en vergroten van het gebouw Sloterweg 910 A;
* Op 27 januari 2003 is bouwvergunning (R4/0149 BWT 2002) verleend tot het veranderen en vergroten van het gebouw Alpert van Metzhof 3;

* Op 27 januari 2003 is bouwvergunning (R4/0151 BWT 2002) verleend voor het veranderen en vergroten (plaatsen dakkapel aan de achterzijde) van het gebouw Mechelensingel 53;
* Op 27 januari 2003 is bouwvergunning (R4/0152 BWT 2002) verleend tot het veranderen en vergroten van het gebouw Alpert van Metzhof
1.
Een belanghebbende bij een besluit kan op grond van artikel 7:1 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam. De termijn begint te lopen een dag na de datum van vergunningverlening.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrechtn Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld - 29 januari 2003 ^

Zoekwoorden:

Deel: ' Aangevraagde bouwvergunningen Slotervaart Amsterdam '
Lees ook