Ingezonden persbericht

Aangifte bij Justitie van boekhoudfraude Zuid-Holland

DEN HAAG, 20030320 -- Registeraccountant drs. L. (Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede heeft bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude door het bestuur en de accountant van provincie Zuid-Holland. In de jaarrekeningen van 1997 - 2001 verzweeg de provincie grote bedragen aan ontvangsten en uitgaven. Het gaat om een totaal van per saldo circa 75 miljoen euro.

Over 2000 presenteerde Zuid-Holland bijvoorbeeld een voordelig saldo van 29 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van circa 135 miljoen euro. Over 2001 presenteerde Zuid-Holland een voordelig saldo van 26 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van 36 miljoen euro. Bij al deze jaarrekeningen stonden goedkeurende accountantsverklaringen. De kwestie van boekhoudfraude door provincie- en gemeentebesturen heeft inmiddels de aandacht van minister van Justitie Donner. Hij heeft de kwestie onder de aandacht gebracht van het college van procureurs-generaal.

Leo Verhoef deed onlangs al aangifte van boekhoudfraude door gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht en provincies Gelderland, Noord-Holland en Utrecht. Amsterdam verzweeg over de jaren 1998 - 2001 een bedrag van maar liefst 1.700 miljoen euro. Bij gemeente Den Haag gaat het om een boekhoudfraude van ruim 400 miljoen euro en bij gemeente Utrecht om circa 140 miljoen euro. Gelderland verzweeg in de afgelopen jaren circa 240 miljoen euro, Noord-Holland circa 330 miljoen euro.

Deel: ' Aangifte bij Justitie van boekhoudfraude Zuid-Holland '
Lees ook