Nieuws Gemeente Groningen


Vanaf 15 september aangifte geboorte in ziekenhuis 9 juni 1999
Het college van B&W heeft besloten het Martiniziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Groningen aan te wijzen als gemeentehuis voor het verrichten van aangifte van geboorte.
Momenteel kunnen ouders aangifte van geboorte doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente in de Prefectenhof of in de wijkservicecentra in Hoogkerk en Lewenborg.
De gemeente Groningen is op zoek gegaan naar mogelijkheden om de dienstverlening aan de burger op dit terrein te verbeteren. Zo is het initiatief ontstaan om in ziekenhuizen een loket in te richten waar ouders geboorte-aangifte kunnen doen. Dit betekent dat ook de moeder bij de aangifte aanwezig kan zijn.
In het kader van het nieuwe namenrecht hebben ouders 'vanuit het kraambed' de gelegenheid alsnog een geslachtsnaam voor hun kind te kiezen.
Het is de bedoeling om per 15 september 1999 in het Martiniziekenhuis bij wijze van proef met een loket te starten. Op de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan komt bij de receptie een ruimte beschikbaar die voldoende privacy biedt om de werkzaamheden te verrichten. Dit loket is op werkdagen s morgens geopend van 08.30 tot 09.30 uur. Op dit tijdstip worden namelijk ook de meeste moeders uit het ziekenhuis ontslagen.
Het Martiniziekenhuis is als eerste proeflocatie gekozen omdat deze locatie het verst van het centrum is gelegen. Als deze proef slaagt zal het Academisch Ziekenhuis zo spoedig mogelijk volgen.

Deel: ' Aangifte geboorte in Groningen mogelijk in ziekenhuis '
Lees ook