Ingezonden persbericht- PERSBERICHT -

Aangiftes verdwijnen standaard in la bij politie en justitie; CDA stelt schriftelijke vragen

Afgelopen weekend verscheen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een artikel waarin blijkt dat bepaalde aangiftes in Rotterdam door politie en justitie niet langer in behandeling worden genomen. Het AD maakt dat op uit een standaardbrief die de Rotterdamse politie sinds maart verstuurd. Het gaat om woninginbraken, bedreigingen en in sommige gevallen geweld. Het Rotterdamse beleid is 'landelijk herkenbaar en realiteit', aldus een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen. De Rotterdamse CDA-fractie heeft hierin aanleiding gezien voor de volgende vragen:

Is het waar dat politie en justitie in Rotterdam misdrijven als woninginbraak, bedreiging en in sommige gevallen geweld, in een aantal wijken niet langer in behandeling nemen, zoals het Algemeen Dagblad van 25 mei 2002 heeft bericht?

Is het waar dat politie en justitie zelfs niet bereid zijn om actie te nemen, als er duidelijke aanwijzingen zijn over de dader(s)?

Waarom wordt een standaardbrief, waarin dit beleid aan de burgers wordt uitgelegd, alleen verstuurd in de Rotterdamse wijken Feijenoord en IJsselmonde (en voorts de gemeente Ridderkerk, maar dit terzijde), of zijn er ook andere delen van Rotterdam waar inmiddels aangiften van inbraak, bedreiging en geweld niet meer in behandeling worden genomen?

Zijn dit beleid en standaardbrief ter zake, besproken met de korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en heeft deze eventueel zijn instemming betuigd?

Is over dit beleid van politie en justitie overleg gevoerd met de wethouder voor veiligheid, c.q. het College van B&W en zo ja; hebben de wethouder c.q. het College met dit beleid ingestemd?

Hoe acht het College dit beleid te rijmen met het Collegeakkoord "Een nieuw elan voor Rotterdam"?

Welke mogelijkheden ziet het College om dit beleid van politie en justitie terug te draaien?

Is het College in dat kader bereid om de leiding van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en de hoofdofficier van justitie duidelijk te maken, dat dit beleid in Rotterdam niet aan de Rotterdamse burgers is uit te leggen en derhalve absoluut onaanvaardbaar is?

Rotterdam, 27 mei 2002

Frans Jozef van der Heijden Leonard Geluk

Middels een tweewekelijkse nieuwsbrief proberen wij zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van zaken die in de Rotterdamse politiek spelen en voor het CDA in het bijzonder. Graag zouden wij ook uw emailadres opnemen in onze verzendlijst. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, laat ons dat weten via cda@stadhuis.rotterdam.nl

CDA-gemeenteraadsfractie
Coolsingel 40, Kmr. SH 1
3011 AD Rotterdam

tel. 010 - 417 21 34
fax 010 - 433 03 32
internet: http://www.cda.nl/rotterdam
e-mail: cda@stadhuis.rotterdam.nl

Deel: ' Aangiftes verdwijnen standaard in la bij politie en justitie '
Lees ook