SP afdeling Groningen


_________________________________________________________________

Aanhoudend geblunder rond sloopplannen

Wij informeren en helpen u, beloofden we bewoners van woningen die met sloop bedreigd worden in de zomer. Inmiddels hebben we de tiende uitgave verspreid van een Buurtkrant, waarin we de mensen van de gang van zaken op de hoogte houden. Een samenvatting van die uitgave.

Als reactie op de massale protesten in Paddepoel en Vinkhuizen, wezen de woningbouwverenigingen en veel politici vóór de zomer naar de communicatie. Niet de plannen waren slecht, maar de manier waarop ze naar buiten kwamen. Je zou denken dat men daar wat van leert, en de communicatie verbetert. Maar nee, voor geen millimeter. Volgens de kleurrijke informatie folder die eindelijk uitgedeeld werd in Vinkhuizen, zou ineens de hele laagbouw van de Boraxstraat omgezet worden in twee-onder-één-kapwoningen. Eerder was alleen gepraat over meest westelijke helft. Pas anderhalve week later krijgen de bewoners bericht dat de er een fout gemaakt is in de folder. Voor een avond over de plannen krijgt de bewonerscommissie 12 uitnodigingen om uit te delen onder de pakweg 60 betrokken bewoners....

In Paddepoel duurt de martelende onzekerheid voort. Nadat eerst duidelijkheid beloofd was in september, werd vervolgens oktober genoemd, toen november en nu februari. Waarom? 'Het is vertraagd door de aankoop van een deel van de woningen door Volkshuisvesting', zegt de gemeente. 'Het ligt aan de ambtenaren', zeggen de corporaties. Verder zegt wethouder Smink in de wíjk dat heel wat woningen toch blijven staan, en zegt hij in de gemeenteraad dat hij het oorspronkelijke plan wil uitvoeren...

Nog een kwestie waarop de boel totaal niet loopt, is het sociaal plan. Al maandenlang beweert de gemeente dat het vrijwel klaar is. Toch werd het voorstel op 5 november in allerijl van de agenda van de gemeenteraad afgevoerd. Aanleiding daarvoor was een brief namens alle betrokken bewonersorganisaties dat zij niet instemmen met het akkoord tussen de Woonkoepel en de woningbouwverenigingen. Wij hebben de organisaties gecomplimenteerd met hun opstelling. Het sociaal plan moet volgens ons méér regelen dan wat nu in het ontwerp staat. Ook de huurgewenning bij verhuizing naar een duurdere woning en de vergoeding voor zelf aangebracht voorzieningen moeten vastgelegd worden. Dergelijke zaken mag je niet overlaten aan het individueel overleg tussen huurder en verhuurder. Verder moet de verhuiskostenvergoeding omhoog naar 10.000 gulden en moet er een harde garantie komen dat mensen desgewenst in hun eigen wijk kunnen blijven.

Geplaatst op 9-dec-98.

_________________________________________________________________

Deel: ' Aanhoudend geblunder rond sloopplannen '
Lees ook