expostbus51


CBS


CBS: Aanhoudend sterke groei gezinsconsumptie

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in het eerste kwartaal van 1999 is 4,0% groter dan in dezelfde periode van 1998. De robuuste groei van de gezinsconsumptie draagt de laatste kwartalen sterk bij aan het op peil blijven van de economische groei in ons land. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de toename van de consumptieve bestedingen voor het vierde achtereenvolgende kwartaal de groei van de Nederlandse economie als geheel overtreft. De economische groei in het eerste kwartaal, afgemeten aan de volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product, bedraagt 3,0%.

Duurzame goederen favoriet
Van de onderscheiden consumptiecategorieën kent de meest conjunctuurgevoelige, die van de duurzame goederen, in het eerste kwartaal van 1999 het hoogste groeicijfer (10,5%). De forse volumegroei die zich in 1998 manifesteerde bij de aankopen van duurzame goederen zet zich hiermee voort. Gezinnen geven in het eerste kwartaal vooral meer uit aan vervoersmiddelen, inrichting van de woning en consumentenelectronica.

Uitgaven aan voeding dalen
Aan voedings- en genotmiddelen is in het eerste kwartaal van 1999 minder uitgegeven dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het volume van de bestedingen neemt af met 2,9%. De grootste volumedaling doet zich voor bij de assortimentsgroep aardappelen, groenten en fruit. In geheel 1998 stonden de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen ook al onder druk. In dat jaar was er nauwelijks groei.

Diensten en overige goederen: volumegroei 3,7%
Ongeveer tweederde van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen komt voor rekening van de consumptiecategorie diensten en overige goederen. Hiertoe behoren onder andere de uitgaven aan wonen, verwarming en verlichting, medische zorg, financiële diensten en de uitgaven bij de horeca. Het volume van de uitgaven aan deze categorie ligt 3,7% boven het niveau van het eerste kwartaal van 1998. Vooral aan financiële diensten, motorbrandstoffen, vervoer en communicatie heeft de consument meer besteed.
Technische toelichting
Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Deel: ' Aanhoudend sterke groei gezinsconsumptie - 3224 '
Lees ook