Ingezonden persbericht


Aanhouding in Rijksrechercheonderzoek

Op zaterdag 8 maart is een medewerker van de politie Twente aangehouden in het kader van een door de Rijksrecherche uitgevoerd onderzoek.

Het gaat om een drieëndertigjarige agent. De agent wordt verdacht van het overtreden van de opiumwet en het schenden van het ambtsgeheim.

In afwachting van de uitkomsten van het Rijksrechercheonderzoek is de agent geschorst.

Noot aan de redactie: nadere inlichtingen worden niet verstrekt.


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanhouding agent politie Twente vanwege opiumwet '
Lees ook