Aanhouding en voorlopige hechtenis Abdullah Haselhoef onterecht


Haselhoef onterecht publiekelijk gestigmatiseerd als fraudeur

DEN HAAG, 20130118 -- Zoals ook bepleit door de verdediging is de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van Abdullah Haselhoef. De rechtbank Den Haag oordeelde gisteren dat het opsporingonderzoek vanaf het begin een onjuiste insteek heeft gehad. De rechtbank concludeert dat er in feite geen sprake was van een concrete verdenking. De verdenking was gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de destijds geldende regelgeving. De aanhouding en de voorlopige hechtenis hebben ten onrechte plaatsgevonden. Haselhoef is daardoor publiekelijk onterecht gestigmatiseerd als fraudeur. In een zogenaamde ‘overweging ten overvloede’ heeft de rechtbank daarnaast geoordeeld dat een bewezenverklaring niet in de rede had gelegen.

De zaak is hier (reeds) geëindigd met een niet-ontvankelijkheid, zodat de rechtbank feitelijk niet meer toekomt aan de bewijsvraag.

Abdullah Haselhoef is oud islamitisch geestelijk verzorger. Het Moslim Informatie Centrum Nederland verklaarde hem bevoegd als imam voor te gaan in het islamitisch gebed. In 2002 heeft hij zijn werkzaamheden als imam beëindigd. Abdullah Haselhoef heeft nooit zichzelf als imam uitgeroepen.

mr. Rosa van Zijl, mr. Max Vermeij, mr. Linda van der Hut

Sjöcrona Van Stigt advocaten


Deel: ' Aanhouding en voorlopige hechtenis Abdullah Haselhoef onterecht '


Lees ook