De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

6 december 1999

Aankondiging goudverkoop

Op 26 september 1999 hebben vijftien Europese centrale banken bekend gemaakt dat de totale omvang van de goudverkopen door deze instellingen in de komende 5 jaren niet groter zal zijn dan 2000 ton en jaarlijks niet meer dan ongeveer 400 ton. Met inachtneming van en in overeenstemming met deze afspraak en na overleg met de andere deelnemers is de Nederlandsche Bank voornemens in deze 5-jaars periode 300 ton goud te gaan verkopen, waarvan 100 ton in het eerste jaar. Over dit voornemen heeft de Bank de Minister van Financiën geïnformeerd.

De Bank gaat over tot verdere goudverkopen in verband met de overdracht van NLG 5 miljard aan de Staat eind 1998. De Bank voor Internationale Betalingen in Bazel zal voor de verkoop zorgdragen. Ook na de realisatie van de voorgenomen verkoop blijft Nederland met een goudbezit van ruim 700 ton een belangrijk goudhoudend land.

Voor vragen of nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met drs O.C.H.M. Sleijpen, perswoordvoerder, telefoonnummer 020 - 524 3100.

Deel: ' Aankondiging De Nederlandsche Bank over verkoop goudvoorraad '
Lees ook