Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/084

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

26 juni 2002

Nr. 02/084

Arbeidsinspectie legt nadruk op schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen tijdens vakantiewerkproject

De Arbeidsinspectie gaat in de maanden juli en augustus bij zo'n 1300 bedrijven controleren of vakantiewerkers op een veilige en gezonde manier werken. Dit jaar besteedt de inspectie extra aandacht aan het werken met schoonmaakmiddelen in de horeca, recreatieparken en de agrarische sector. De Arbeidsinspectie let er ook speciaal op dat vakantiekrachten niet werken in kassen waar minder dan twee weken geleden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. In het hele land zullen tijdens het jaarlijkse inspectieproject Vakantiewerk controles worden uitgevoerd in de landbouw, horeca, campings en recreatieparken, supermarkten, wasserijen en gezondheidszorg (zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen).

Werkgevers met vakantiewerkers in dienst moeten een risico-inventarisatie en -evaluatie hebben waarin ook aandacht is besteed aan kinderen en jeugdigen die in het bedrijf werken. Jongeren van 13 tot en met 15 jaar mogen niet met of in de buurt van machines werken of achter de kassa zitten. De Arbeidsinspectie kan werkgevers in overtreding een waarschuwing of een boete geven of een proces-verbaal aanzeggen. Voor kinderen onder de 13 is het in Nederland verboden om te werken, op straffe van een proces-verbaal voor de werkgever en de ouders.

Volgens de Arbowet moeten werkgevers de werknemers goed inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Werkgevers moeten daarbij rekening houden met de beperkte werkervaring en de beperkte capaciteiten van jeugdigen van 13 tot en met 17 jaar. Zo moeten supermarkten vakantiewerkers uitleggen hoe zij voorwerpen moeten tillen (maximaal 10 kilo), welke hulpmiddelen zij moeten gebruiken bij het schoonmaken en hoe zij moeten handelen als klanten zich agressief gedragen. In de landbouw zal de werkgever de vakantiewerkers bijvoorbeeld moeten uitleggen in welke houding op het veld geplukt wordt en hoe zij uit de buurt van machines moeten blijven.

Deel: ' Aankondiging inspectie vakantiewerk 2002 '
Lees ook