05-08-1999 aankondiging van het interimdividend

de raad van commissarissen en de directie van n.v. koninklijke nederlandsche petroleum maatschappij hebben besloten tot uitkering van een interimdividend over het boekjaar 1999 van 0,65 euro per aandeel (equivalent in guldens ƒ 1,43241). dit is een stijging van 5,3% ten opzichte van het interimdividend over 1998.

het dividend ad 0,65 euro wordt op 21 september a.s. betaalbaar gesteld. de aandelen zullen vanaf 6 augustus a.s. in amsterdam ex-dividend worden verhandeld.

de dividendbetalingen geschieden onder aftrek van 25% nederlandse dividendbelasting, tenzij krachtens een toepasselijk belastingverdrag een lager tarief geldt.

n.v. koninklijke nederlandsche petroleum maatschappij.

Deel: ' Aankondiging interimdividend Shell '
Lees ook