expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: KABINETSREACTIE RAPPPORT CIE. PETERS II

PERSBERICHTNR. 99/055 Den Haag 11 maart 1999

AANKONDIGING KABINETSREACTIE OP RAPPORT COMMISSIE PETERS II

Minister Zalm heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft wanneer de kabinetsreactie op het rapport van Commissie Peters II verwacht kan worden. Onderstaand de integrale tekst van de brief.

Op 3 december jl. heb ik het onderzoeksrapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance (Peters II) in ontvangst mogen nemen. In uw brief van 17 februari jl. heeft u mij gevraagd of dit onderzoeksrapport het Kabinet aanleiding geeft tot wijziging van de wet- en regelgeving inzake corporate governance.

Mede namens de ministers van Economische Zaken, Justitie, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan ik u meedelen dat het Kabinet naar verwachting dit voorjaar de Tweede Kamer uitgebreid zal inlichten over zijn visie op het rapport van de Commissie Peters II. Hierbij zal tevens worden ingegaan op de vraag of wijziging van wet- en regelgeving noodzakelijk is om de corporate governance in Nederland te verbeteren en, zo ja, welke maatregelen het Kabinet daarbij voor ogen staan.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 8236


11 mrt 99 16:14

Deel: ' Aankondiging kabinetsreactie op rapport Commissie Peters II '
Lees ook