11-02-1999Aankondiging slotdividend

DEN HAAG - De Raad van Commissarissen en de Directie van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij hebben besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 7 mei 1999, een slotdividend voor te stellen van fl. 1,84, zodat het totale dividend per aandeel over 1998 fl. 3,20 bedraagt. Dit is een stijging van 3,2% ten opzichte van het totale dividend van fl.
3,10 over 1997.

Het totale dividend is alsvolgt samengesteld:

Per aandeel van nominaal fl. 1,25

 Interimdividend   Slotdividend   Totaal  Totaal   (gulden)     (gulden)    (gulden)  (euro) 

1998 1,36 1,84 3,20 1,45210

1997 1,30 1,80 3,10 1,40672

Omgerekend in euro's tegen de euro/gulden koers van 2,20371 bedraagt het voorgestelde slotdividend 0,83496 euro per aandeel. Het totale dividend over 1998, omgerekend tegen dezelfde koers, bedraagt 1,45210 euro per aandeel.

Behoudens goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt het slotdividend van fl. 1,84 op 19 mei 1999 betaalbaar gesteld. De aandelen zullen vanaf 10 mei 1999 in Amsterdam ex-dividend worden verhandeld.

Deel: ' Aankondiging slotdividend Shell '
Lees ook