Persberichten - 15/05/2002

SIPEF - AANKOOP VAN 50% VAN HARGY OIL PALMS LTD BEHORENDE AAN DE REGERING VAN PAPOEA-NIEUW-GUINEA

AANKOOP VAN 50% VAN HARGY OIL PALMS LTD BEHORENDE AAN DE REGERING VAN PAPOEA-NIEUW-GUINEA In het kader van een privatiseringsprogramma heeft de Regering van Papoea-Nieuw-Guinea besloten om de 50% die zij bezit in Hargy Oil Palms Ltd (Hargy) aan SIPEF N.V. te verkopen voor een bedrag van PGK 16 miljoen, zijnde 4,7 miljoen, betaalbaar in twee schijven. Het akkoord omvat eveneens de eigendomsoverdracht aan Hargy van de aanlegsteiger van Bialla. 5.835 hectaren werden bij Hargy beplant met oliepalmen en een uitbreidingsprogramma voorziet erin om dit in de loop van de volgende jaren tot 8.000 hectaren te brengen. De oliefabriek werd vernieuwd en een tweede extractie-eenheid zal in juni 2002 operationeel zijn. Het vorige boekjaar produceerde Hargy 50.000 ton palmolie en palmpitolie komende van onze eigen plantages en van derden. Deze producties zullen, simultaan met de uitbreiding van de beplante oppervlakten en deze van de omwonende boeren, stijgen en de rentabiliteit van de vennootschap verhogen. SIPEF is sinds meer dan 25 jaar actief in PNG et wenst de regering van Papoea te danken voor de vruchtbare jaren van samenwerking aan de ontwikkeling van de vennootschap.

Bron: SIPEF
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Aankoop van 50% van hargy oil palms ltd behorende aan regering Papoe.. '
Lees ook