Gemeente Tilburg

Aanleg bufferriool Ringbaan West

Start werkzaamheden maandag 11 februari 2008

Op maandag 11 februari start de gemeente Tilburg met de aanleg van 3 bufferriolen naast de Ringbaan West. De bufferriolen vangen het regenwater op dat op de weg en de trottoirs van de Ringbaan West valt. De werkzaamheden vinden plaats op 3 locaties aan de oostzijde van de Ringbaan West: de parallelweg, het fietspad en de berm tussen Kwaadeindstraat en de Hasseltrotonde. Het werk wordt uitgevoerd in drie fases. Elke locatie waar gewerkt wordt vormt 1 fase. Op de tekening aan de achterzijde van deze brief staan de locaties van de werkzaamheden aangegeven. Er vinden gedurende drie nachten werkzaamheden plaats. De totale werkzaamheden duren tot ongeveer eind maart. Slecht weer (zoals regen en vorst) kan leiden tot een wijziging in de planning. Werkzaamheden

* Verwijderen verharding van de parallelweg tussen de Kwaadeindstraat, de Hendrik van Tuldenstraat en het fietspad bij de Hasseltrotonde;
* Graven van rioolsleuven in de parallelweg, het fietspad en de bermen van Ringbaan West;

* Aanbrengen van rioolbuizen en putten in de gegraven sleuven;
* Na het rioolwerk worden de sleuven weer aangevuld en wordt de parallelweg opnieuw aangelegd met straatstenen;

* Het nachtwerk bestaat uit het zagen van sleuven in het asfalt van de Ringbaan West, het graven van sleuven in zand onder het asfalt en het aanbrengen van rioolbuizen. De sleuven worden daarna weer aangevuld en de asfaltrijbaan wordt gerepareerd. Tijdelijke verkeersmaatregelen
Ter hoogte van de werkzaamheden is de rijbaan van de parallelweg en de fietspaden afgesloten voor al het verkeer. Voor de bereikbaarheid wordt de verplichte rijrichting in de parallelweg tijdelijk opgeheven. De trottoirs worden zoveel mogelijk opengehouden. U wordt vriendelijk verzocht géén auto's te parkeren ter hoogte van de werkzaamheden. Mogelijke overlast
Tijdens de uitvoering kunt u mogelijk enige hinder van de werkzaamheden of geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
U wordt vriendelijke verzocht om uw containers (papiercontainer en duobak) op een andere plek neer te zetten. De containers moeten wel buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft ongewijzigd. Het BAT verzoekt u de containers zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Meer informatie
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Pepijn Soons, projectleider. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 51. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Coen den Teuling, toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 8672.


Deel: ' Aanleg bufferriool Ringbaan West in Tilburg '


Lees ook