Provincie Utrecht


Persbericht
06 augustus 1999

START AANNLEG DOELGROEPENSTROOK EN BUSVOORZIENINGEN UTRECHT-HOUTEN

Op de provinciale weg tussen Nieuwegein en Houten (N409) ontstaan met name in de avondspits regelmatig files. Ten gevolge van deze filevorming hebben de stiptheid en de betrouwbaarheid van de busdiensten ernstig te lijden. Om de doorstroming te bevorderen wordt tussen Utrecht en Houten, langs de provinciale weg N409 een busbaan aangelegd. Bovendien start de Provincie Utrecht met een experiment om het vrachtverkeer gebruik te laten maken van de bestaande busstrook langs de provinciale weg tussen Nieuwegein en Utrecht (N408). Daarnaast worden er op de N409 asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Op 16 augustus start de Provincie Utrecht met de uitvoer van deze drie projecten. De werkzaamheden zullen tot eind 1999 duren.

Doelgroepenstrook op de provinciale weg N408
Door middel van een eenjarig experiment, wil de Provincie Utrecht onderzoek doen naar de mogelijkheden om het vrachtverkeer met een minimaal gewicht van 3,5 ton, langs knelpunten te leiden door deze, economische belangrijke doelgroep, medegebruik van de bestaande busstroken toe te staan.

In noord/zuid richting van de N408 betekent dit dat de huidige busstrook wordt open gesteld voor vrachtverkeer met bestemming Nieuwegein, Houten en het bedrijventerrein Laagraven. In de noordelijke richting wordt tussen het kruispunt N408/ Ravenswade en het verkeersplein Laagraven een extra rijstrook aangelegd, die zal gaan fungeren als doelgroepstrook. De vrijkomende ruimte op de bestaande weg zal worden ingericht als een extra rijstrook voor het overige snelverkeer. Dit is noodzakelijk voor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.

Tussentijds zullen diverse metingen worden uitgevoerd. Een eindevaluatie zal moeten aantonen of het experiment moet worden omgezet in een definitieve vorm.

Aanleg van een busbaan op de provinciale weg N409 Langs de N409 richting Houten tussen de aansluiting van de N408 en de Essenkade wordt een busbaan aangelegd. Bovendien wordt in de verkeerslichten op het kruispunt N409-Essenkade een voorziening aangebracht waardoor het busverkeer voorrang krijgt op het overige verkeer. Ter hoogte van de Elzenkade wordt een, met een verkeerslicht geregelde aansluiting op de N409 gemaakt, die alleen door de bus mag worden gebruikt (bussluis).

Uitvoeren groot onderhoud op de provinciale weg N409 Omdat de N408 en N409 toch al op de schop gaan is het geplande groot onderhoud enigszins vervroegd. Dat betekent dat ook de huidige asfaltverharding wordt versterkt, zodat die weer geruime tijd zonder onderhoud kan.

Hinder voor het verkeer
Hoewel het merendeel van de werkzaamheden naast de bestaande rijbanen moet worden uitgevoerd, is hinder voor het verkeer niet uit te sluiten. Getracht wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken door alleen buiten de drukke perioden rijstroken af te sluiten.

Nadere informatie
Met vragen over het plan en de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer D. Japink van de Provincie Utrecht, tel. (030) 258 3967.
(Voor informatie: Ingrid Witjes, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 20)

Deel: ' Aanleg doelgroepenstrook en busvoorzieningen Utrecht-Houten '
Lees ook