Provincie Zuid-Holland


2 februari 1999

Aanleg fietspad Kniplaan van start

Op 4 februari start de aanleg van fietspad 9 in Voorschoten en Leidschendam. Onderdeel van de aanleg is een brug over het Rijn-Schiekanaal. Met de aanleg van het pad wordt de laatste schakel in de route tussen Zoetermeer en zee opgepakt. Al eerder werd er een tunnel onder de Veurseweg aangelegd. De officiële handeling wordt verricht door gedeputeerde T. Jansen van de provincie Zuid-Holland.

Het werk wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf AVK BV uit Oude Tonge en neemt ongeveer een jaar in beslag. Dit bedrijf maakt ook de onderbouw (betonwerk) van de brug. In het voorjaar wordt het val (beweegbare deel) geplaatst. Dit werk wordt uitgevoerd door de Hollandsche Staalbouw Maatschappij BV. IBZH Raadgevend Ingenieursbureau voert namens de provincie directie op het werk.

Na realisering wordt de brug net als de Vlietlandbrug "op afstand" bediend vanaf de Hooghkamerbrug in Voorschoten. Provinciaal fietspad 9 vormt de verbinding tussen de Rijksstraatweg in Wassenaar en de Kniplaan in Leidschendam. Eerder dit jaar werd in dit kader al de fietstunnel onder de Veurseweg gebouwd. Het fietspad sluit aan op fietspad, dat de gemeente Leidschendam vorig jaar heeft aangelegd langs de Kniplaan. Bij de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk ligt fietspad 90 naar het Buytenwegpark en naar het Noord AA via fietspad 92 in Zoetermeer . Daarmee is het mogelijk om tussen Zoetermeer en zee over vrijliggende fietspaden te rijden.

Fietspadenplan
Het Provinciaal Fietspadenplan is voor de provincie Zuid-Holland een van de instrumenten om het fietsverkeer te bevorderen. Het is met name een instrument voor de uitvoering en financiering van fietspaden met een eigen tracé, bestemd voor recreatie-, woon-werk- en overig fietsverkeer van meer dan lokaal belang.

Fietspad 9 heeft voornamelijk een recreatief belang. Maar het pad zal ook voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer gebruikt worden.

Deel: ' Aanleg fietspad Kniplaan Voorschoten en Leidschendam '
Lees ook