Gemeente Hilversum


Inritblokken Celebeslaan/Sumatralaan

In het gebied Raadhuis e.o. is in 1998 een 30km-zone gerealiseerd. Bij een dergelijke zone horen allerlei maatregelen die de snelheid remmen en het gebied als zodanig markeren. Ook op het kruispunt Celebeslaan/Sumatralaan heeft de gemeente een verkeersdrempel aangebracht. In vaktermen heet deze verkeersdrempel een "inritconstructie". De bedoeling achter deze maatregel was om de toegang tot de 30km-zone aan te geven en gelijktijdig de voorrang te regelen. Verkeer dat uit de westelijke en zuidelijke tak van het kruispunt komt, moet voorrang geven aan het verkeer dat voor de Tros langs rijdt.

In de praktijk ontstaat er veel verwarring, omdat deze voorrangsregeling niet duidelijk is. Vandaar dat de gemeente heeft besloten de voorrangssituatie te verduidelijken. Daarvoor zullen zogenaamde "inritblokken" in de bocht worden aangebracht en worden verkeersborden geplaatst die de voorrangsregeling aanduiden. Een technische aanpassing dus.

Direct belanghebbenden zijn over dit voornemen al eerder geïnformeerd. Binnengekomen reacties op dit voornemen zijn overwogen. Deze reacties gingen niet zozeer over de technische uitvoering, maar meer over de toenemende overlast op het deel van de Celebeslaan en Sumatralaan dat voor de Tros langs loopt.

Voor vragen kunt u bellen met de heer T. Stroo van de dienst stadsontwikkeling, telefoon 629 28 23.

Zoekwoorden:

Deel: ' Aanleg inritblokken Celebeslaan/Sumatralaan Hilversum '
Lees ook