Gemeente Amersfoort


s 26 mei 1999

Aanleg Kersenbaan van start

Vanaf begin mei is de NS al bezig de Ponspoorlijn vanaf het Smallepad tot en met de kruising Leusderweg te verleggen. Het spoor wordt 1 tot 6 meter in noordelijke richting (centrumkant) opgeschoven zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de aanleg van een voet- en fietspad aan de zuidkant van de spoorlijn. Aan de noordkant komt het eerste stuk van de Kersenbaan te liggen: een rijbaan die de verkeersstroom de stad uitleidt via de Utrechtseweg of de Leusderweg.Het werk van de NS duurt tot eind juli.

Medio juni start bij het Smallepad de aanleg van de Kersenbaan (rijbaan, fiets- en voetpad). De aannemer zal als eerste het werkterrein vrijmaken van een aantal bomen, om de werkzamheden mogelijk te maken. De kapvergunningsprocedures zijn hiervoor al geruime tijd geleden afgerond. Voor het verkeer worden omleidingen aangegeven. Bedrijven en winkels blijven tot aan de Kersenbaan bereikbaar. Wie moet zijn aan de Utrechtseweg of Leusderweg kan deze via de kant van de Berg bereiken.

Een omstreden Baan
Er is veel te doen geweest over de aanleg van de Kersenbaan. Voor kantoren maakt het niet zoveel verschil, maar voor bewoners met tuinen grenzend aan de rustige spoorlijn, maakt het wel veel uit. Eric Heerschop, projectleider HIS: "Het verzet van bewoners blijft. Zij zijn niet blij met een weg waar auto's over rijden in plaats van een spoorlijntje waar twee keer per dag een trein overheen gaat, en dat is begrijpelijk. Maar de aanleg van de Kersenbaan is nodig om Amersfoort leefbaar en bereikbaar te houden. Amersfoort is geen dorp meer. Die tijd is voorbij. Maar dit vraagt wel om aanpassingen van bestaande situaties, ook al zijn die niet voor iedereen prettig. We doen ons best om het woongenot van de betreffende bewoners zoveel mogelijk in stand te houden. Er is intensief overleg met individuele bewoners en bewonersverenigingen om tot een zo bevredigend mogelijk eindresultaat te komen. Gelukkig werken de mensen daarin heel constructief mee.

Het werk aan de Kersenbaan duurt tot februari 2000. Het is de bedoeling dat de Kersenbaan in de toekomst (na 2003) aansluit op de A28, zodat een snellere afwikkeling van het verkeer tussen centrum en snelweg ontstaat.

Deel: ' Aanleg Kersenbaan Amersfoort van start '
Lees ook