Provincie Drenthe


Initatief provincie Drenthe
Aanleg landgoederen gestructureerd opgepakt

Assen, 6 juli 1999
Persberichtnummer 99-127De provincie Drenthe gaat de aanleg van nieuwe landgoederen in samenwerking met de Drentse gemeenten actief oppakken. De aanleg past prima bij de inhoud van het provinciaal beleid, omdat natuur, landschap en economische activiteiten gecombineerd aandacht krijgen. De provincie gaat een coördinerende rol vervullen, en wil vooral de juiste partijen bij elkaar brengen.

Er bestaat in de provincie genoeg belangstelling voor nieuwe landgoederen. Veel particulieren hebben bij de provincie hun interesse getoond. Ook de twaalf Drentse gemeenten en Ministeries van LNV en VROM zijn bereid om samen te werken bij de realisatie. Belangrijk hierbij zijn goede voorwaarden voor locaties, de omvang en de inrichting van nieuwe landgoederen. De deelnemende overheden willen gaan starten met een aantal pilots om ervaring op te doen met de ontwikkeling van landgoederen. Een nog in te stellen initiatiefgroep landgoederen zal de rol van de provincie gaan uitvoeren. Prioriteit wordt gelegd bij het aanleggen van grootschalige landgoederen in de veenkoloniën. Daarnaast bij de begeleiding van de Drentse gemeenten, zodat deze in de nabije toekomst het 'loket' kunnen worden voor nieuwe initiatieven. De initiatiefgroep zal ook een stappenplan voor het oprichten van een landgoed opstellen. "Het positieve van deze ontwikkeling is vooral dat er én nieuwe natuur wordt ontwikkeld, én nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan", aldus gedeputeerde Ali Edelenbosch. "Een landgoed is daarom niet alleen een riant huis."
Momenteel wordt in Drenthe al gewerkt aan de concrete invulling van zeven initiatieven.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Aanleg landgoederen Drenthe gestructureerd opgepakt '
Lees ook