MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Persbericht

5888 14 januari 2000

AANLEG RIJKSWEG 11 ALPHEN-BODEGRAVEN OP KORTE TERMIJN MOGELIJK

De aanleg van rijksweg 11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven kan enkele jaren eerder van start gaan dan voorzien. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven en de Kamer van Koophandel Rijnland hierover overeenstemming bereikt. Daarnaast hebben de partijen afspraken gemaakt over het verkeersluw maken van de N712 en de aanleg van een ecologische strook naast de rijksweg. De regio zelf heeft herhaalde malen aangegeven hoge prioriteit te geven aan een spoedige aanleg om op deze route bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Minister T. Netelenbos heeft aangegeven akkoord te gaan met de versnelde aanleg als de regio er zelf in zou slagen om met het bedrijfsleven de voorfinanciering te regelen. De kosten voor het rijk mochten niet boven de 130 miljoen gulden uitkomen die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport voor dit project staan aangegeven. Volgens de planning in het MIT zou dat bedrag pas in 2006 beschikbaar komen.

De nieuwe weg over een lengte van zeven kilometer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven, krijgt één rijstrook in iedere rijrichting. De mogelijkheid om de hele weg uit te bereiden naar twee rijstroken in iedere rijrichting wordt direct meegenomen. De rondweg Bodegraven krijgt echter bij aanleg twee rijstroken in iedere rijrichting. Tussen de spoorbaan en de rijksweg wordt ter compensatie van verlies van natuurwaarden een ecologische strook aangelegd.

Voor de aanleg is een aannemersconsortium gevormd waarmee op basis van een DBMF-contract wordt gewerkt. Dit is een geheel nieuwe vorm van samenwerking waarbij ontwerp (Design), aanleg (Build), onderhoud (Maintenance) en voorfinanciering (Finance) zijn gecombineerd. Zowel voor Rijkswaterstaat als voor de aannemerij is een dergelijk contract nieuw. Het speelt in op de door het kabinet voorgestane veranderingen in de rol van de overheid als opdrachtgever en 'de markt' als opdrachtnemer. De versnelde aanleg van rijksweg 11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is een interessant pilot-project waarmee nuttige ervaringen worden opgedaan voor nieuwe vergelijkbare projecten in de toekomst.

De ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst met de regionale overheden en de Kamer van Koophandel Rijnland en de ondertekening van de intentieovereenkomst met het aannemersconsortium hebben binnenkort plaats. De aanleg van de weg start naar verwachting in de tweede helft van dit jaar en neemt ongeveer drie jaar in beslag.

Marian van den Akker, 070 - 3516088

14 jan 00 16:17

Deel: ' Aanleg Rijksweg 11 Alphen-Bodegraven op korte termijn '
Lees ook