Gemeente Dalfsen

18/03/2003

Aanleg riolering in Dalfser buitengebied

Dalfsen - Wethouder Jan Ophoff (milieu) geeft op woensdag 26 maart om 15.30 uur het startsein voor de aanleg van riolering in het buitengebied. De werkzaamheden starten in het Nieuwleuser deel van de gemeente. Het plaatsen van een pompput bij het perceel Meeleweg 45 vormt de starthandeling van dit omvangrijke project.

In het buitengebied rond de kern Nieuwleusen worden in totaal 292 percelen aangesloten op de riolering. Voor 173 percelen in dit gebied kreeg de gemeente Dalfsen ontheffing van de provincie Overijssel. Eigenaren of gebruikers van deze percelen moeten zelf voor een voorziening zorgen in de vorm van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Over wat voor mogelijkheden er voor hen zijn, ontvangen zij binnenkort informatie via de plaatselijke werkgroep IBA. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, GLTO, waterschap en gemeente.

Uitvoering
De aanleg van de riolering wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Koninklijke Wegenbouw Stevin BV. De supervisie is in handen van Grontmij Advies & Techniek uit Zwolle. De verwachting is dat het werk voor de bouwvak afgerond kan worden.
Na de zomer start de aanleg in het buitengebied van de voormalige gemeente Dalfsen. Op dit moment wordt het bestek hiervoor gemaakt, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. De planning is erop gericht om het project eind 2003 af te ronden.

Toezicht
Dagelijks toezichthouder tijdens de uitvoering is de heer B. Mol. Hij is iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur aanwezig in de directiekeet van aannemer KWS aan de Paltheweg. Het telefoonnummer van de heer Mol is (06) 512 39 717.

Deel: ' Aanleg riolering in Dalfser buitengebied '
Lees ook