Provincie Gelderland


Aanleg rotonde Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg Wageningen

16 februari 1999

Nr. 99-053

Op 22 februari 1999 wordt gestart met de aanleg van de rotonde in de kruising in de provinciale weg N781, de Mansholtlaan en de Droevendaalseweg in Wageningen.

Het verkeer op de Mansholtlaan moet met enige overlast rekening houden , maar kan doorgaan. De Droevendaalsesteeg wordt afgesloten. Het verkeer naar "DLO de Born" wordt omgeleid via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg. Voor het verkeer naar het Centrum Techniek wordt een nieuwe afslag gemaakt. De omleidingen worden met borden aangegeven.

De werkzaamheden duren tot eind juni en brengen voor het verkeer enige hinder met zich mee. Er wordt getracht deze overlast tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer F. van der Hurk tel. (026) 359 96 47, e-mail f.hurk@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Aanleg rotonde Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg Wageningen '
Lees ook